Beste ondernemer,Bedrijven

Gaat u voor eenheid in Christus en is het ook uw droom dat Gods hart zichtbaar wordt in Noord-Nederland? Uw betrokkenheid bij Unite in Christ, Festival316 en Noordermannen kan voor een ander de eerste bouwsteen vormen naar een leven met God!

PARTNERS DIE FESTIVAL316 MEDE MOGELIJK MAKEN:

Klik op de categorie hieronder voor een overzicht van partners uit de betreffende categorie.

MEER INFORMATIE OF OOK PARTNER WORDEN?

Bent u geroepen om ondernemer te zijn, dan kunt u mensen helpen om op hun plek in de samenleving in Zijn kracht te komen en zo elkaar aan te vullen door te investeren in Perspectief voor Noord-Nederland.

U kunt op vier verschillende manieren partner worden in het perspectief dat we mensen met Unite in Christ, Festival316 en Noordermannen mogen bieden.

Partner door communicatie

Als christen bouwen we aan onze relatie met God, maar ook aan de relatie met onze naaste, zodat Gods hart in die relatie zichtbaar wordt. Communicatie is één van de belangrijkste bouwstenen bij het bouwen aan relaties. Vanuit dit perspectief  willen we de samenwerking  met onze partners graag meenemen en ondersteunen in onze externe communicatie op de nieuwe websites van Unite in Christ, Noordermannen en Festival316, in de digitale nieuwsbrieven en in al ons drukwerk.

Partner door inzet in Zijn kracht

Er is veel en divers werk te doen binnen Unite in Christ. We geloven dat er veel medewerkers zijn! Medewerkers binnen onze beweging zijn christenen uit diverse achtergronden, met diverse gaven, talenten, passies, drijfveren, ambities en verlangens, die gaan voor eenheid in Christus. Mogen we u benaderen om in Zijn kracht ook mee te bouwen aan de droom die we hebben voor Noord-Nederland?

Partner door te geven

In al onze activiteiten stellen we als Unite in Christ God centraal. Wat we voor Hem mogen doen ervaren we als een opdracht van God en we zijn Hem dankbaar voor alles dat we van Hem mogen ontvangen. Het organiseren van Festival316, de karakteravonden met de Noordermannen, de Tienerevenementen en het aanbieden van bouwstenen om in heel Noord-Nederland christenen toe te kunnen rusten is alleen mogelijk wanneer mensen bereid zijn om te geven. In financieel opzicht verwachten we het van God en stellen we ons vertrouwen op Hem. We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die geeft en elke vorm van financiële support.

Partner in dorpenvisie

Als beweging van enthousiaste en toegewijde christenen bemerken we dat er steeds meer mensen zijn die net als wij in beweging komen, gaan bidden voor hun omgeving en zich gaan inzetten voor de bloei van de plek waar ze wonen. Unite in Christ wil deze dorpenvisie graag ondersteunen door mensen toe te rusten in de gezamenlijke zoektocht naar mogelijkheden en strategieën om Gods Vaderhart steeds zichtbaarder te maken in alle gehuchten, dorpen en steden van Noord-Nederland.

Wilt u ook Partner in Perspectief van Unite in Christ worden? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.