In de omgeving van Wolvega, De Hoeve is een enthousiast team aan het werk gegaan om daar óók een Pinksterfeest te organiseren, in samenwerking met Unite in Christ/Pinksterfeest 316:

Pinksterfeest 316 De Hoeve e.o.

‘God kijkt naar jou om?!’

28 en 29 mei 2023

Adres Vinkegavaartweg 20, 8394 VS De Hoeve

Info: bel 0617505879

Survival

Zondagmiddag 15:00 uur

Ben jij er klaar voor?

Leeftijd groep 5 t/m 8

en 12 t/m 20 jaar

Opgave vooraf ! VOL=VOL

Mail : tjeerd.devries@outlook.com

Praise Avond

Zondagavond 19:30

Een praise avond met Piet Hulshof

Onder begeleiding van Band Sân

Komt Allen!

Gezinsdienst

Maandagmorgen 10:30

Klaas Jelle Faber zal de dienst begeleiden

Praise band Sân

Kinderdienst

Maandagmorgen 10:30

mmv Elly Zuiderveld

Leeftijd 4 tot 12 jaar

PINKSTERFEEST 316 De Hoeve e.o.

Pinksteren, het Christelijke feest waarin wij herdenken dat de Heilige Geest is neergedaald over de apostelen, de uitstorting van de Heilige Geest en het begin van de Christelijke Kerk.

Pinksterfeest 316… waar komt die naam toch vandaan vraagt u zich misschien af?

316 staat voor Johannes 3 vers 16: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft.

Deze geweldige tekst willen we graag delen en uitdragen door middel het organiseren van een 2 daags pinksterfeest aan de Vinkegavaartweg in de Hoeve.

De organisatie wordt mede in samenwerking gedaan met Stichting Unite in Christ/Pinksterfeest 316 en dit feest wordt niet alleen in Wolvega maar ook ver daarom heen gepromoot.

De afgelopen twee jaar was evangelisatie in onze eigen omgeving erg moeilijk. Er was wel enige activiteit, door Unite in Christ werd namelijk een dorpentocht gehouden. Hierbij werd door plaatselijke christenen een kruis van dorp naar dorp gebracht door de drie noordelijke provincies.

Zij wilden met deze tocht alle mensen bemoedigen en christenen verbinden. Dat zij over kerkmuren heen Gods liefde voor de mensen uit dragen. Hier zat ook het verlangen achter om in zeven plaatsen in Noord Nederland, die aangedaan werden tijdens deze tocht, een pinksterfeest op te zetten. Een van die zeven plaatsen is Wolvega en omgeving. Ook wij verlangen er naar om in eigen streek en omgeving te laten zien dat God nog steeds verbinding met ons mensen zoekt en willen ook Gods grote genade verkondigen.

Het is de bedoeling dat er op plaatselijk niveau initiatieven ontstaan die het pinksterfeest vorm geven. Daarbij wil Unite in Christ ook christenen in Noord Nederland ondersteunen om samen op te trekken, samen te bidden voor de kerken en de inwoners van het dorp en dienstbaar te zijn voor alle inwoners, ook (of juist) buiten het pinksterweekend om! Vanuit die gedachten en verlangens is er sinds een jaar, een groepje mensen in de omgeving van Wolvega begonnen met het organiseren van een pinksterfeest in hun omgeving welke gepland staat voor 2022.

We zien het gebied dat we willen bereiken van Steenwijk tot Heerenveen en van Oldemarkt tot Oosterwolde en alles wat er tussen in ligt.

 

Om het e.e.a te kunnen bekostigen willen wij u graag vragen of u bereid bent om een financiële bijdrage te doen om het gezamenlijk tot een succes te maken.

Helpt u mee? Doneer via dit betaalverzoek van de Rabobank

Bij voorbaat dank

 

Commissie Pinksterfeest 316 De Hoeve e.o.

Tjeerd Rinsema, Willem Dekker, Seppie Bouius en Tjeerd de Vries

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tjeerd Rinsema 0613421166 of per mail dekker.alie.willem@gmail.com