maart 23, 2017 administratie Geen categorie

PINKSTERFEEST 316

Pinksterfeest 316

ontstaat door samenwerking Festival 316 en Pinksterfeest Wijnjewoude. In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude.

Pinksterweekend 2017

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude met als thema: SAMEN. In Johannes 17: 21 bidt Jezus: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.”

Programma

Van vrijdagavond 2 juni t/m maandag 5 juni bent u en jij van harte welkom op Ald Duerswald 2A te Wijnjewoude om gezamenlijk het Pinksterfeest te vieren.

In het nieuwe en inspirerende programma treft u ook twee bekende programma’s aan:

  • Op zaterdagavond is het Festival voor de jongeren waar uiteraard iedereen van harte welkom is.
  • Op maandagochtend is de traditionele evangelisatiedienst met daarnaast een sprankelend kinderprogramma.

In de week voor Hemelvaart ontvangt u het uitgebreide programma.

Entree / collecte / giften

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de organisatie en voorbereiding. We hopen Pinksterfeest 316 zo veel mogelijk gratis toegankelijk te maken zodat iedereen het Pinksterfeest kan bijwonen, ook de mensen met een smalle beurs. Heeft u een verlangen om Pinksterfeest316 te steunen? U kunt hier uw online gift geven.

Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk.  In april / mei benaderen we de trouwe vrijwilligers of zij zich ook in willen zetten voor Pinksterfeest 316. Mochten we u per abuis niet benaderen of wilt u voor het eerst ook een bijdrage leveren, dan kunt u zich aanmelden bij:

Aanmelden kan binnenkort ook via de website.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
– Willem Jongsma, tel.nr. 06-53798700, e-mail: w.jongsma@uniteinchrist.nl
– Daniela Donker, tel.nr. 06-117 95 777, e-mail: danieladonker@live.nl.