Christelijk Mannenkoor Westerlauwers

Op zaterdagmiddag mag u genieten van het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers met een breed christelijk repertoire.

Het koor is opgericht in 1977 en het koor telde toen 40 leden. Sinds de oprichting is het koor gegroeid naar momenteel 118 leden. 

Het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers staat sinds 24 augustus 2016 onder leiding van dirigent Jan Hibma. Jan werd in 1967 geboren in Heerhugowaard en groeide op in IJlst. Omdat muziek een grote rol speelde in het gezin Hibma, was het dus niet verwonderlijk dat Jan al op zeer jeugdige leeftijd meespeelde in het fanfarekorps in IJlst. Na de middelbare school ontwikkelde hij zijn muzikale talenten verder aan het conservatorium in Leeuwarden en later in Hilversum. Hier behaalde hij het praktijkdiploma HAFABRA en wist hij zich de bevoegdheden te verwerven voor docerend en uitvoerend musicus (trompet). Jan Hibma is momenteel als docent groot en klein koper verbonden aan het “Centrum voor de Kunsten” in Sneek.

Organist Jan Kroeske is vanaf de oprichting vaste begeleider van het koor. Hij had Arnold Feddema als leraar, een musicus opgeleid door George Stam, die naam maakte in Noordoost Friesland. Hij kreeg een gedegen opleiding wat resulteerde in het behalen van het getuigschrift Kerkelijk Orgelspel van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging. Jan werd in 1959 officieel benoemd als organist van de Geref. kerk te Dokkum en in 1975 te Kollum. Intussen ging de orgelopleiding verder bij de Groninger organist Piet Wiersma, Anco Ezinga en Dick Dijk. Ook koormuziek had zijn interesse. Hij werd begeleider van diverse koren en schrijft muziek, zowel voor koor als orgel. Zo zijn er intussen al zo’n 21 bundels voor orgel van hem verschenen.

Enkele hoogtepunten van het koor:

2015: vierdaagse buitenlandse concertreis naar de Moezelstreek in Duitsland met concerten onder andere in Trier, Luxemburg-stad en op de terugreis nog een optreden in de grootste kathedraal van Duitsland De Dom van Keulen.

2017: 1 april uitverkocht (650 plaatsen) jubileumconcert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in de Flambou te Surhuisterveen.

Wanneer: Zaterdagmiddag 15:00 uur in de grote Celebration tent.

Contact:

Line-up & Sprekers

Bekijk hier onze line-up

Workshop: van burn-out naar uitbreken uit je cocon

Marijke van Dijk vertelt tijdens de workshop op zondagmiddag over haar burn-out en hoe zij leerde om haar angsten te ove

Christelijk Mannenkoor Westerlauwers

Op zaterdagmiddag mag u genieten van het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers met een breed christelijk repertoire. Het

Workshop: God aan het werk, in woord en daad

Op zondagmiddag geeft Greet Berends een workshop over het thema: God aan het werk, in woord en daad.

Workshop: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij dan tot mij?

Jan Huizinga spreekt op de zondagmiddag tijdens een workshop over het thema: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij

Ron van der Spoel

Het onderwerp waarover Ron van der Spoel op zondag gaat spreken zijn de woorden van Jezus uit Johannes 16:17 …

Martijn Dekker

Op zaterdagmorgen komt Martijn Dekker en wil met ons stil staan hoe Jezus naar ons toe komt en wat dat voor ons leven ma

Workshop “Laat hen een zijn”

Speciaal voor predikanten en voorgangers en andere belangstellenden is er op de zaterdagmiddag een verdiepingsmoment / w

Jeugdleidersbijeenkomst

Een interactieve workshop waar je als jeugdleider getriggerd wordt over welk voorbeeld jij bent voor jongeren, maar ook

Karim Landoulsi

Karim Landoulsi Op zondagmiddag geeft Karim een verdiepingsmoment, zondagavond spreekt hij in de grote tent. Maandagocht

Bloei

WANDELEN MET JEZUS door de prachtige schepping: Volgen, ontdekken, ons geliefd weten, tot rust komen en opbloeien. We wi

Hadassa Praise

Hadassa Praise mag op vrijdag avond 29 mei voor de derde keer het Pinksterfeest aftrappen!

Laud

LAUD zorgt voor de aanbidding en begeleiding tijdens de ochtendsamenkomsten.

One Choice

One Choice komt de aanbidding begeleiden tijdens de samenkomst op zondagavond.

Coen Nuijten

Coen Nuijten komt spreken bij groep 7 & 8 en de tieners. Zijn passie is om te vertellen over de liefde van Jezus.

Sprekers & Bands

Informatie over sprekers en bands volgt binnenkort in deze slider!