Ron van der Spoel

Het onderwerp waarover Ron van der Spoel op zondag gaat spreken zijn de woorden van Jezus uit Johannes 16:17 …

‘Het is beter dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.’ Jezus gaat, de Trooster komt. Het zal erover gaan waarom het beter is dat we de Geest hebben dan dat we in Israël bij Jezus zijn. Wat is er zo bijzonder aan de Heilige Geest dat Jezus zelf zegt dat Hij weg gaat?

Het verlangen dat hij voor de bezoekers van Pinksterfeest 316 heeft, is dat ze écht gaan ervaren dat de Geest zo aan het werk is op dit feest, dat ze weer opnieuw in vuur en vlam komen te staan voor Jezus. 

Over Ron van der Spoel: Ron van der Spoel is predikant, 51 jaar en woont in het uiterste zuiden van Nederland in Berg en Terblijt, vlakbij Maastricht. Hij is getrouwd met Annet en heeft 3 volwassen dochters. Hij werkt bij het Leger des Heils in Maastricht en coördineert daar de inloopcentra en functioneert eigenlijk een beetje als een soort straatpastoor. Ook werkt hij 2 dagen per week als directeur van Open Doors Vlaanderen. Daarnaast spreekt en preekt hij veel. 

De reden waarom hij naar het Pinksterfeest 316 komt: ‘Ik vind het heel mooi dat tijdens Pinksterfeest 316 christenen vanuit alle kerken samenkomen om te vieren dat de Geest is gekomen. De Geest brengt ons bij elkaar. De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Het uiterste Noorden en het uiterste Zuiden komen samen bij elkaar om Pinksteren te vieren’.

Wanneer:
– Zondag 31 mei 10:00 uur in de Celebration tent tijdens de ochtendsamenkomst.
– Zondag 31 mei 14:00 uur workshop: Hoe maak ik als christen het verschil?

Contact:

Line-up & Sprekers

Bekijk hier onze line-up

Workshop: van burn-out naar uitbreken uit je cocon

Marijke van Dijk vertelt tijdens de workshop op zondagmiddag over haar burn-out en hoe zij leerde om haar angsten te ove

Christelijk Mannenkoor Westerlauwers

Op zaterdagmiddag mag u genieten van het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers met een breed christelijk repertoire.

Workshop: God aan het werk, in woord en daad

Op zondagmiddag geeft Greet Berends een workshop over het thema: God aan het werk, in woord en daad.

Workshop: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij dan tot mij?

Jan Huizinga spreekt op de zondagmiddag tijdens een workshop over het thema: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij

Ron van der Spoel

Het onderwerp waarover Ron van der Spoel op zondag gaat spreken zijn de woorden van Jezus uit Johannes 16:17 … ‘

Martijn Dekker

Op zaterdagmorgen komt Martijn Dekker en wil met ons stil staan hoe Jezus naar ons toe komt en wat dat voor ons leven ma

Workshop “Laat hen een zijn”

Speciaal voor predikanten en voorgangers en andere belangstellenden is er op de zaterdagmiddag een verdiepingsmoment / w

Jeugdleidersbijeenkomst

Een interactieve workshop waar je als jeugdleider getriggerd wordt over welk voorbeeld jij bent voor jongeren, maar ook

Karim Landoulsi

Karim Landoulsi Op zondagmiddag geeft Karim een verdiepingsmoment, zondagavond spreekt hij in de grote tent. Maandagocht

Bloei

WANDELEN MET JEZUS door de prachtige schepping: Volgen, ontdekken, ons geliefd weten, tot rust komen en opbloeien. We wi

Hadassa Praise

Hadassa Praise mag op vrijdag avond 29 mei voor de derde keer het Pinksterfeest aftrappen!

Laud

LAUD zorgt voor de aanbidding en begeleiding tijdens de ochtendsamenkomsten.

One Choice

One Choice komt de aanbidding begeleiden tijdens de samenkomst op zondagavond.

Coen Nuijten

Coen Nuijten komt spreken bij groep 7 & 8 en de tieners. Zijn passie is om te vertellen over de liefde van Jezus.

Sprekers & Bands

Informatie over sprekers en bands volgt binnenkort in deze slider!