Workshop “Laat hen een zijn”

Speciaal voor predikanten en voorgangers en andere belangstellenden is er op de zaterdagmiddag een verdiepingsmoment / workshop over het thema: “Laat hen een zijn”. Ontmoet andere predikanten en voorgangers tijdens deze middag.

In deze workshop willen we met voorgangers en leiders van de verschillende kerken nadenken over het belang van de eenheid in Christus.

Het Thema van Pinksterfeest 316 is dit jaar: Jezus zegt: Volg Mij. Daarbij bidt Jezus in Zijn hogepriesterlijke gebed: Laat hen één zijn , zodat de wereld Christus ziet. Hoe intens spreekt hier Zijn verlangen. Is dit ook ons verlangen? In die eenheid zit een kracht om elkaar op te bouwen over de kerkmuren heen. Door die eenheid zullen we als Lichaam van Christus het zout en het licht kunnen zijn. Door die eenheid zullen we Christus aan de wereld laten zien.

Het doel van deze workshop is om met elkaar bewust te worden van het belang en de kracht van de eenheid van de christenen. In deze workshop willen we met voorgangers/leiders van de verschillende kerken nadenken over de mogelijkheden om in de gegeven situatie als één Lichaam van Christus zout en licht te zijn in onze de samenleving.

Unite in Christ staat voor eenheid in Christus en organiseert van daaruit diverse activiteiten met het verlangen dat de goede boodschap van Jezus bekend zal worden in heel Noord Nederland. Verder info: www.uniteinchrist.nl

Over Jan Wessels

Drs. Jan Wessels, missionair predikant van de Chr. Geref. Bethelkerk te Veenendaal en internationaal directeur van Faith2Share (UK) heeft zich door zijn werkzaamheden veel met de eenheid van christenen en kerken beziggehouden o.a. in de beweging ‘Wij Kiezen voor Eenheid’, die in 2012 een indrukwekkende manifestatie op het Malieveld organiseerde.

Na 18 jaar voor de zending van de Chr. Geref. Kerken in Botswana te hebben gewerkt, 8 jaar directeur/algemeen secretaris van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) geweest te zijn, geeft hij sinds 2018 leiding aan een wereldwijd evangelisch-oecumenisch netwerk van zendingsorganisaties die nadruk leggen op samenwerking en discipelschap/discipelen maken. Hij is  begonnen als predikant in Thesinge (in het noorden dus), en nu Missionair Predikant (in bijzondere dienst) van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal: een brede evangelische gemeente van gereformeerde signatuur op de biblebelt.

Wanneer: Zaterdagmiddag 30 juni 2020 om 12:00 uur.

Contact:

Line-up & Sprekers

Bekijk hier onze line-up

Workshop: van burn-out naar uitbreken uit je cocon

Marijke van Dijk vertelt tijdens de workshop op zondagmiddag over haar burn-out en hoe zij leerde om haar angsten te ove

Christelijk Mannenkoor Westerlauwers

Op zaterdagmiddag mag u genieten van het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers met een breed christelijk repertoire.

Workshop: God aan het werk, in woord en daad

Op zondagmiddag geeft Greet Berends een workshop over het thema: God aan het werk, in woord en daad.

Workshop: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij dan tot mij?

Jan Huizinga spreekt op de zondagmiddag tijdens een workshop over het thema: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij

Ron van der Spoel

Het onderwerp waarover Ron van der Spoel op zondag gaat spreken zijn de woorden van Jezus uit Johannes 16:17 …

Martijn Dekker

Op zaterdagmorgen komt Martijn Dekker en wil met ons stil staan hoe Jezus naar ons toe komt en wat dat voor ons leven ma

Workshop “Laat hen een zijn”

Speciaal voor predikanten en voorgangers en andere belangstellenden is er op de zaterdagmiddag een verdiepingsmoment / w

Jeugdleidersbijeenkomst

Een interactieve workshop waar je als jeugdleider getriggerd wordt over welk voorbeeld jij bent voor jongeren, maar ook

Karim Landoulsi

Karim Landoulsi Op zondagmiddag geeft Karim een verdiepingsmoment, zondagavond spreekt hij in de grote tent. Maandagocht

Bloei

WANDELEN MET JEZUS door de prachtige schepping: Volgen, ontdekken, ons geliefd weten, tot rust komen en opbloeien. We wi

Hadassa Praise

Hadassa Praise mag op vrijdag avond 29 mei voor de derde keer het Pinksterfeest aftrappen!

Laud

LAUD zorgt voor de aanbidding en begeleiding tijdens de ochtendsamenkomsten.

One Choice

One Choice komt de aanbidding begeleiden tijdens de samenkomst op zondagavond.

Coen Nuijten

Coen Nuijten komt spreken bij groep 7 & 8 en de tieners. Zijn passie is om te vertellen over de liefde van Jezus.

Sprekers & Bands

Informatie over sprekers en bands volgt binnenkort in deze slider!