Vacature coördinator Welkomstteam Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude

Welkom! Fijn dat je er bent!

Tijdens Pinksterfeest 316 heten we de gasten graag hartelijk welkom aan de ingang van het terrein en voorafgaand aan de diensten. Voor Pinksterfeest in 2020 hopen we dat er weer enthousiaste gastheren en -vrouwen klaar mogen staan om iedere bezoeker het gevoel te geven dat ze gezien worden en welkom zijn. Ook wanneer ze het terrein verlaten, mogen ze zich gezien voelen, vaak geven we nog een kaartje mee met een bemoedigende Bijbeltekst.

Voorafgaand aan het Pinksterfeest is het natuurlijk nodig om te organiseren dat deze gastheren en -vrouwen aanwezig en beschikbaar zijn tijdens het gehele weekend.

Om dit te plannen, organiseren en te coördineren, zoeken we een Coördinator Welkomstteam.

Alle gastheren en -vrouwen vormen samen het Welkomstteam. Dit Welkomstteam is onderdeel van team Toegang. Onder team Toegang vallen ook: muntenverkoop en collectes, informatiebalie, EHBO, vrijwilligerscoördinator en vrijwilligersmeldpunt.

Wat wij vragen

Wat verwachten we van je? Als coördinator Welkomstteam…

  • Verwachten we, dat je een hart voor mensen hebt. We verlangen er naar een werkplaats te zijn van de Heilige Geest;
  • Is plannen, organiseren en contacten leggen en onderhouden, echt iets voor jou;
  • Woon je de teamvergaderingen van het ‘team toegang’ zoveel mogelijk bij;
  • Verzorg je de planning van het welkomstteam bij de ingang van de grote tent en de planning aan de ingang van het terrein;
  • Zoek je actief mee, samen met je collega’s, naar vrijwilligers die kunnen helpen in het weekend;
  • Inventariseer je wat je denkt nog nodig te hebben aan vrijwilligers en geef je de inventarisatie door aan de teamleider Toegang;
  • Overleg je voorafgaand aan het weekend met de vrijwilligers wat nodig is aan catering, dit geef je (in overleg met teamleider Toegang) door aan teamleider Catering.
  • In overleg met teamleider Toegang en de vrijwilligers van het Welkomstteam, ben je het Pinksterweekend voor zover mogelijk grotendeels aanwezig of bereikbaar.
  • Na afloop van het programma ruim je met elkaar de boel weer op;
  • Evalueer je met collega’s van het Toegangsteam en het Welkomstteam en hoor je hoe het gegaan is en of er bijzonderheden zijn geweest. Feedback, tips en bemoediging zijn waardevol om verder te kunnen groeien.

Dit werk kunnen we alleen doen onder de zegenende leiding van onze God en Vader, daarom starten de teams van het Pinksterfeest tijdens het weekend iedere ochtend met een gezamenlijk gebed georganiseerd door het gebedsteam.

Contact

Ben je enthousiast geworden en wil je graag meewerken of de mogelijkheden bespreken? Of heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Antsje van der Gaast via e-mailadres: a.vdgaast@uniteinchrist.nl .

Achtergrond informatie

In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de missie van Stichting Unite in Christ. Sinds het pinksterweekend van 2017 wordt daarom een Christelijk pinksterevenement georganiseerd. Van 29 mei tot en met 1 juni 2020 wordt Pinksterfeest 316 voor de vierde keer gehouden.

Naast Pinksterfeest 316, organiseert Stichting Unite in Christ ook andere activiteiten. Onze droom is dat Noord Nederland zo verandert, dat Gods hart zichtbaar wordt in de samenleving. Wil je meer weten over de activiteiten die we organiseren, ga dan naar www.uniteinchrist.nl.