PINKSTERFEEST 316

In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat was de wens van de besturen Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude. Vanaf Pinksteren 2017 is er het eerste jaar gezamenlijk een compleet nieuw evenement georganiseerd. Dat hebben we als uniek beleefd. Een samenwerking tussen kerken en Unite in Christ gericht op Noord Nederland. 

Pinksterweekend 2017

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Vanuit de leiding van de Heilige Geest ontstond het verlangen om in liefde en eenheid op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude met als thema: SAMENhttps://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs

Johannes 17: 21

“Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.”

Oorsprong Festival 316

Festival 316 is als onderdeel van Stichting Unite in Christ ontstaan vanuit de missie: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”, Johannes 3:16. Het festival werd vanaf 2008 georganiseerd in de week voor Oerrock en maakte gebruik van dezelfde tent. Festival316 richtte zich op het samen roepen en verbinden van Christenen in eenheid met Jezus door muziek, getuigenissen, workshops en ontmoeting.

Pinksterfeest Wijnjewoude

Het Pinksterfeest in Wijnjewoude is in 1979 ontstaan met een openluchtdienst. De evangelisatiecommissies van de gereformeerde en hervormde kerk uit Wijnjewoude leverden 12 apostelen die er op uit gingen om het evangelie te vertellen. In de jaren erna sloten kerken in de omgeving zich hierbij aan en zo is in 1984 een zelfstandige werkgroep opgericht met als missie: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matth. 28: 19 en 20).

Pinksterweekend 2016

In het Pinksterweekend en de twee weken ervoor worden vier grote christelijke evenementen georganiseerd in de oostelijke helft van Friesland. Dat is mooi voor de gasten, die hebben volop keuze. Er is ook een keerzijde want deze organisaties doen deels een beroep op hetzelfde publiek.
Daarom zijn de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude in gesprek gegaan over de inhoud en samenstelling van hun evenementen. In goed overleg heeft Festival 316 haar programma naar de zaterdag van het Pinksterfeest in 2016 verhuisd en Pinksterfeest Wijnjewoude heeft haar programma plaats laten vinden op de zondag en de maandag. Dit heeft geleid tot twee prachtige evenementen in het Pinksterweekend waarvan de programma’s mooi op elkaar aansloten.

Pinksterweekend 2017

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude voor alle christenen in Noord Nederland. We willen hiermee uitdrukking geven aan de eenheid van de Kerk van Jezus Christus (Joh. 17:21).

Organisatie

Voor de organisatie van dit nieuwe evenement zijn de werkgroepen van beide festivals samengevoegd. De besturen bleven in 2017 zelfstandig en een afvaardiging van beide besturen gaf sturing aan de organisatie van dit nieuwe evenement waarin de uitstorting van de Heilige Geest centraal staat. Het bestuur van het ‘oude’ Pinksterfeest Wijnjewoude is na het feest van 2017 afgetreden en heeft Pinksterfeest 316 overgedragen aan Stichting Unite in Christ. Het ‘vernieuwde’ Pinksterfeest 316 bouwt vanaf die tijd onder Gods leiding verder aan de gezamenlijke vastgestelde visie en missie.

Kom jij ook naar Pinksterfeest 316 Wijnjewoude? Een werkplaats van Gods Geest voor het hele gezin.