Pinksterfeest 316 is een activiteit van de stichting Unite in Christ. 

Geef hier uw gift
Geef hier uw online gift.
Giften aan: IBAN: NL92RABO0140291342 t.n.v. Stichting Unite in Christ, Ureterp.

Visie UiC
Onze droom is dat Noord-Nederland zo verandert dat Gods hart zichtbaar wordt in heel de samenleving.

Missie UiC
Wij staan voor eenheid in Jezus en willen christenen toerusten om van invloed te zijn vanuit je identiteit in Jezus.

Verlangen Pinksterfeest 316
In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen.

Bestuur
Het bestuur van Unite in Christ bestaat uit Willem Jongsma (voorzitter) en Arend Kroes (penningmeester). Het bestuur zet zich pro deo in voor de stichting.

Financieel jaarverslag Festival316
Het financiële jaarverslag over 2014 kunt u hier lezen.
Het financiële jaarverslag over 2015 kunt u hier lezen.

Anbi
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Met de zoekfunctie van de Belastingdienst kunt u zien dat stichting Unite In Christ ook aangemerkt wordt als algemeen nut beogende instelling (anbi). Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

Postadres:

De Feart 141
9247 CN Ureterp

BTW: NL 8187.59.355.B.02
KvK: 01123167
RSIN: 823052035