Gideon heeft een ontmoeting met de engel van de Heer (Richt. 6). Het volk zit in een moeilijke tijd: Het land wordt kaal geplunderd, oogsten vernield en geen schaap, rund of ezel om van te leven. De engel zegt tegen Gideon: “De Here is met je, dappere held.” Twee beloften. Het wordt hem gezegd, terwijl […]

Op de eerste Pinksterdag hebben we samenkomst gehouden voor jongeren en tieners. Wij zijn dankbaar dat er 20 jongeren aanwezig waren. Het was goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. We zijn begonnen met een spel. Het “vluchtelingenspel”. Iedereen moest 10 dingen op papier schrijven die ze mee wilden nemen […]

Pinksterfeest 316 Dokkum 2021 Het is alweer ruim 2 weken geleden; Hierbij een korte impressie. Vooraf was het spannend; de weerberichten waren slecht. Nat en koud. Als Pinksterfeestteams op de dinsdagavond vooraf samen gebeden en gesproken. De opening door Johnny was, dat Jezus lag te slapen in de boot tijdens de storm op het meer. […]

Zo! Wat was het vorig jaar een teleurstelling dat zoveel niet door kon gaan. Ook Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude ging niet door. Het zou zo mooi geweest kunnen zijn om elkaar daar weer te ontmoeten… Maar dit jaar gaan we er wel voor! Ben je nieuwsgierig naar de ideeën voor 2021? Dat het anders gaat […]

Door zijn geloof bouwde Noach een Ark. Door zijn geloof ging Abraham op reis. Een reis zonder dat ze wisten waar ze uitkwamen. Het thema van 2021 is: Jezus zegt: Volg Mij Wij hebben als team Pinksterfeest 316 geloof voor een editie op meerdere plekken in kleiner verband in Noord Nederland. Daar willen we aan […]

Elk jaar starten we met de nieuwe editie van Pinksterfeest 316 door samen te bidden en samen te zoeken naar het plan van onze Heer. Dat is heel speciaal. We geven daar mee het roer uit handen. Door de Corona regels van afgelopen jaren en het groeiende succes van Pinksterfeest 316 de jaren er voor, […]

Afgelopen jaar geen Pinksterfeest 316. Wel Pinksteren!  Als Stichting Unite in Christ hebben we op het Pinksterfeest het signaal van eenheid gegeven: We ervaren de kracht van God als we in eenheid optrekken. Als team van Pinksterfeest 316 zijn we al een aantal keren bij elkaar geweest. Het thema van afgelopen jaar spreekt ons daarbij nog […]

Doe je mee? Samen bidden voor jouw woonplaats, juist nu! Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we benutten om samen met jou te bidden, via digitaal contact. We willen jou/jullie aansporen en bemoedigen. Juist nu mogen we eensgezind en vurig bidden voor onze woonplaats. Wachtend en verwachtend: bekijk ook de onderstaande video. Bidden en je […]