In onderstaand reglement vindt je de huisregels die op het terrein van Pinksterfeest316 van toepassing zijn. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Bij overtreding van de huisregels wordt je van het terrein gezet en bestaat de kans dat we je overtreding aan de politie melden.

 Terrein

 • Rondom en op het terrein wordt gebruik gemaakt van camerabewaking.
 • Het is niet toegestaan op of in de directe omgeving van het terrein goederen of entreekaarten te verhandelen en/of je schuldig te maken aan heling.
 • Het is niet toegestaan met drank of andere goederen te gooien naar het podium, apparatuur en/of publiek. De gemaakte schade wordt persoonlijk op jou verhaald.
 • Auto’s en fietsen moeten op de aangegeven plekken geparkeerd worden. Indien je je hier niet aanhoudt, loop je het risico dat je voertuig door ons verwijderd wordt.
 • Consumpties kun je alleen kopen met speciale munten en niet met pin en/of contant geld. De consumptiemunten kun je bij de kassa kopen, hier kun je wel pinnen. Gekochte munten worden niet retour genomen.
 • Het is niet toegestaan om foto-, film-, of andere opnamen te maken op het terrein zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Wil je een perskaart, vraag die dan hier aan.
 • Tijdens het Pinksterfeest zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het Pinksterfeest en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het terrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Er is op het terrein de mogelijkheid om te pinnen, bij de kassa voor muntverkoop is een pin automaat aanwezig.

 Verboden middelen

 • Het gebruiken of bij je hebben van wapens is ten strengste verboden. De beveiligingsmedewerkers mogen je op het bezit van wapens controleren en/of fouilleren.
 • Het verhandelen en consumeren van verdovende middelen en alcoholhoudende dranken is ten strengste verboden. De beveiligingsmedewerkers mogen je op het bezit hiervan controleren en/of fouilleren.
 • Bij de entree is er een verplichte tassencontrole door beveiligingsmedewerkers waar gecontroleerd wordt op verboden middelen.

 Calamiteiten

 • Volg bij calamiteiten altijd de instructies van de beveiligingsmedewerkers op. Raak bij brand niet in paniek en waarschuw onmiddellijk vrijwilligers van Pinksterfeest316.
 • Als bezoeker ben je verplicht de voorschriften en aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers op te volgen.
 • Er zijn gediplomeerde EHBO’ers op het terrein aanwezig die eerste hulp kunnen verlenen.
 • De mogelijkheid kan zich voordoen dat je je moet laten onderwerpen aan een controle door beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ter bescherming van de algemene veiligheid voor alle bezoekers.

 Aansprakelijkheid

 • Het betreden van het terrein is op eigen risico.
 • Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/ of goederen noch voor diefstal van goederen.
 • Het is niet toegestaan materiaal mee te nemen vanaf het fesitval- en omliggende terrein. Bij beschadiging van Pinksterfeest materiaal en/of materiaal van derden op en in de directe omgeving van het terrein ben je aansprakelijk. De gemaakte schade wordt persoonlijk op jou verhaald.
 • Gevonden voorwerpen dien je bij de kassa in te leveren.
 • Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • In de tent wordt meer dan 80 db (A) aan geluid geproduceerd. Pinksterfeest316 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in de tent is op eigen risico.

Verder gelden de Algemene Voorwaarden van Stichting Unite in Christ, KvK-nummer: 01123167.