Pinksterfeest 316 in Dokkum

Thema: Gods liefde zichtbaar!

Voor 2021 is er wederom geen groot Pinksterfeest in Wijnjewoude, maar streven we naar meerdere lokale Pinksterfeesten. Zodat er kleinere groepen mensen veilig corona proof kunnen samen komen in de buitenlucht in hun nabije omgeving.

Zo is er dit jaar voor het eerst Pinksterfeest 316 in Dokkum!

We hopen in de toekomst, dus ook de komende jaren, op meer lokale edities.

Pinksterfeest 316 in Dokkum:

Samen vieren en beleven dat Gods Liefde Zichtbaar is geworden!

Een fysieke collecte is niet mogelijk, daarom kunt u volgens onderstaande knop doneren:

Zaterdag 22 mei

Programma voor jongeren 12 +

(en iedereen die zich jong voelt)

Op zaterdag wordt er in een weiland vlak bij Dokkum voor jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar een Pinksterjeugddienst aangeboden. In de middag een dienst onder begeleiding van Atletes in Action en in de avond een te gekke jongerendienst met spreker en band.

15 – 17 uur: sportieve activiteiten

19.30 – 21.00 uur: jeugddienst

o.l.v. Martin Dol en Smeding muziek

Voor alle samenkomsten is aanmelding verplicht, geef je hier op (gaat via ‘eventbrite’, klik daar op ‘registreren’.)

Programma 23 mei

Voor jong en oud!

Op zondag een gezinsviering in de openlucht. Gerlof Wiersma zal spreken en een team van muzikanten zal de aanbidding leiden. Daarnaast is er voor de kinderen een eigen dienst. Om 14.00 uur is er een Sing-in onder leiding van de band Grutsk. Samen aanbidden en Jezus grootmaken.

10 – 12 uur

Dienst met Gerlof Wiersma en muziek

Crèche 0-4 jaar en speciale kinderdienst 4-12 jaar

 

14.00 tot 15.30 uur

Sing-in o.l.v. Grutsk

 

Voor alle samenkomsten is aanmelding verplicht, geef je hier op (gaat via ‘eventbrite’, klik daar op ‘registreren’.)

RIVM regels en voorschriften

De Corona regels zijn van toepassing en we vragen iedereen die komt hier rekening mee te houden. Op het terrein zijn looproutes aangeven en er zijn steward aanwezig die helpen alles in goede banen te leiden.

Aanwezigheid/deelname geschiedt voor eigen risico. Unite in Christ is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. De aanwezige/deelnemer verklaart zich door middel van inschrijving bewust te zijn van de risico’s die deelname aan een dergelijke activiteit met zich mee kunnen brengen.

We hopen verder op bijzondere en positieve ontmoetingen waarbij God groot wordt gemaakt! Dit met de regels in acht nemend.  De verantwoordelijkheid voor de inachtneming van de regels ligt bij een ieder die deelneemt aan de activiteiten.