Het Pinksterfeest 316 heeft gratis toegang voor alle bezoekers. Voor de organisatie zijn wij afhankelijk van giften van kerken, sponsoren, collectes en giften. Wij zijn erg blij met onze trouwe giftgevers en sponsoren.

Wilt u ook bijdragen?
Wilt u ook financieel bijdragen aan Pinksterfeest316? Geef dan uw eenmalige gift via: NL92 RABO 0140 2913 42.

Of geef je gift hier online.