oktober 30, 2021 administratie Geen categorie

Durf en moed, twee woorden

Gideon heeft een ontmoeting met de engel van de Heer (Richt. 6). Het volk zit in een moeilijke tijd: Het land wordt kaal geplunderd, oogsten vernield en geen schaap, rund of ezel om van te leven. De engel zegt tegen Gideon: “De Here is met je, dappere held.”

Twee beloften. Het wordt hem gezegd, terwijl hij op een geheime plek bezig is. Hij krijgt persoonlijk de belofte, maar kaatst de bal terug aan de engel; “waarom overkomt ons dit dan allemaal? Het is een drama tijd. Waar is de Here nu?”

Wat ging er aan vooraf: Het volk deed wat kwaad was in Zijn ogen; heel veelzeggend. Maar nu riepen ze vanuit hun bittere armoede naar de Here. Zijn antwoord komt in een persoonlijke opdracht aan Gideon: “Toon je moed en bevrijd Israël!”

Opnieuw een vraag; “hoe zal ik dat kunnen? Mijn familie heeft niets in te brengen en ik ben de jongste.” Dit komt ons allemaal vast bekend voor; misschien ook wel bij onszelf. Ik herken het wel. Dan spreekt de Heer:

Je kunt het, omdat ik je bijsta!”

Machtig!! En dan gebeurt er van alles in het leven van Gideon. Menselijker wijs heeft hij direct vanaf het begin al het leven gelaten bij het omhakken van de Asjerapaal en het slachten van de vetgemeste stier. Maar zijn vader zegt tegen de mensen: “Heeft Baäl hulp nodig? Laat Baäl het maar voor zichzelf opnemen.” Zo dropen de mensen weer af.

Vervolgens komen de Midianieten, Amelekieten en andere volken er weer aan om de zaak te vernielen. Daarmee komt ook de geest van de Here over Gideon. Dan blaast Gideon op de ramshoorn om het volk op te roepen te gaan strijden. Vervolgens raadpleegt hij opnieuw de Here of het werkelijk wel de bedoeling is dat de Here, door toedoen van Gideon, Israël wil bevrijden. En dat doet hij door het vragen van een teken: het wollen vachtje.

Dat is in het kort het prachtige verhaal van Gideon…

Wat mij aanspreekt is het bidden van het volk en dan het reageren van God: Hij roept Gideon en bevestigt hem. Vervolgens zoekt Gideon steeds bevestiging door God te vragen. De Here staat steeds aan het begin, Gideon sluit aan en op het juiste moment grijpt de geest van de Here hem aan.

Dit is ook precies hoe wij graag willen werken aan onze opdracht. Zo zijn wij vorig jaar onderweg gegaan met het kruis van dorp naar dorp (Dorpentocht 316). Een antwoord op het gebed; dit hadden we zelf niet zo kunnen bedenken. Ook ontstond de gedachte om Pinksterfeest 316 op meerdere plekken te gaan houden, zodat de mensen in de eigen omgeving het Pinksterfeest kunnen vieren.

Zo hebben vorig jaar mannen en vrouwen de moed en de durf gehad om Pinksterfeest 316 in Dokkum te gaan houden. En staat er voor het komende jaar -zo de Here wil- een Pinksterfeest 316 in Wolvega op stapel. Daarnaast blijft er het Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude.

En of er een soort vervolg komt op Dorpentocht 316??? Dat zal de toekomst uitwijzen. We hebben binnenkort opnieuw een gebedsavond om samen te bidden en  te luisteren naar het plan van onze Heer. Als het plan duidelijk is en de woorden van de Here klinken als; “jullie kunnen het, omdat Ik jullie bij sta.” Dan durven we wel en hebben we moed: Hij zegt het!!

Deze laatste zinnen schrijf ik met vreugde en blijdschap. We kijken uit en ik wil jullie oproepen om hetzelfde te doen op de plek waar jij woont. Gewoon beginnen je knieën te buigen en de Heer vragen!

Je kunt het omdat Ik je bij sta!! ?”

Door Willem Jongsma