We hebben Zijn Goud in handen!

Op de eerste Pinksterdag hebben we samenkomst gehouden voor jongeren en tieners. Wij zijn dankbaar dat er 20 jongeren aanwezig waren. Het was goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. We zijn begonnen met een spel. Het “vluchtelingenspel”. Iedereen moest 10 dingen op papier schrijven die ze mee wilden nemen als ze op de vlucht moesten. Onderweg, door allerlei situaties moesten er telkens een paar dingen weggestreept worden, tot dat je 1 ding over hield. Daarna zijn we de kring rond gegaan , en mocht iedereen delen wat ze dan nog mee zouden nemen en waarom.

Mooi om te zien wat het belangrijkst is wat ze dan nog over hadden! Daarna in de kring de vraag gesteld: voel jij je wel eens een vluchteling? Het kan zijn dat je zelf wel eens op de vlucht bent, op de vlucht voor situaties die op je pad komen. We hebben altijd een keus, een keus om de op de vlucht te slaan voor onze situatie of om de strijd aan te gaan met de situatie. Het is niet de makkelijkste weg , maar we mogen gaan staan in de overwinning die al behaald is door Jezus aan het kruis! Er is geen situatie waar Hij de overwinning niet over behaald heeft, geen zonde waar Hij niet voor betaald heeft!

Theo Tolsma was ook aanwezig en heeft gesproken over de Heilige Geest. Wie is de HG en wat doet de HG. Hij heeft gesproken over hoe de HG zijn leven leidt in zijn persoonlijke leven. Hoe de HG. Dit aan de hand van hoe Petrus in het geloof stond op de verschillende momenten van zijn leven. Soms twijfelend, soms vol overtuiging. Jezus herstelde Petrus in zijn identiteit toen Hij hem tot drie keer vroeg: Petrus, hou je van mij? Petrus beantwoorde de vraag drie keer met : Ja Heer, u weet dat ik van u houdt. Zo worden wij ook hersteld in onze identiteit door Zijn Heilige Geest! De
Heilige Geest wil in ons hart wonen en ons verzekeren dat wij Gods kinderen en erfgenamen zijn!


Dankbaar voor het goud wat Hij ons geeft!

READ MORE

Hoe was het in Dokkum?

Pinksterfeest 316 Dokkum 2021

Het is alweer ruim 2 weken geleden; Hierbij een korte impressie.

Vooraf was het spannend; de weerberichten waren slecht. Nat en koud. Als Pinksterfeestteams op de dinsdagavond vooraf samen gebeden en gesproken. De opening door Johnny was, dat Jezus lag te slapen in de boot tijdens de storm op het meer. De discipelen maakten Hem wakker. 2 jaar daarvoor was in Wijnjewoude op exact hetzelfde tijdstip dit Bijbelgedeelte leidend. Ook zeer slechte en spannende weersberichten. Wie is Hij, dat zelfs de wind en het weer Hem gehoorzamen? In Wijnjewoude met Pinksteren in 2019: de onweersbuien splitsten zich! Was dit een belofte dat het opnieuw zou gebeuren?

Het team koos om het jongerenprogramma op de zaterdag in een schuur met open afdak te doen en de zondag de ochtend en de middag dienst in de openlucht te doen, zodat de kinderen binnen konden. Het was precies goed. Zowel in de ochtend als de middag regende het rondom Dokkum, maar is het vrijwel droog geweest op het Pinksterfeestterrein. Prachtige zegen. De Heer had zelf de regie.

Het zijn mooie bemoedigende bijeenkomsten geweest. De zaterdag voor de jongeren onder leiding van Martin Dol en Smeding muziek. Goed georganiseerd door een team van jongeren.

En zondag ochtend was een echte gezinssamenkomst, waar een 150 mensen waren en 60 kinderen. Ook was er een groep asielzoekers. Met Gerlof Wiersma een gezegende  en krachtige ontmoeting met elkaar en met Boven. Middags een sing-in met ongeveer 100 mensen olv van Grutsk!

De mensen die aanwezig waren kwamen vrijwel allemaal uit de regio en uit diverse kerkelijke stromingen. Samen Gods liefde delen en getuigen van Jezus Christus onze Redder en Verlosser. De sfeer was warm, gemoedelijk, eensgezind en blij! Mensen ervoeren de bijeenkomsten als liefdevol. Na de tijd werd er onder het genot van een kopje thee en/of koffie met versnapering, nagepraat met elkaar. Het pinksterweekend is op deze wijze een prachtige zegen geweest.

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Ps 84:12.

READ MORE

januari 10, 2021 administratie Geen categorie

Nieuws over Pinksterfeest 316 in 2021!

Zo! Wat was het vorig jaar een teleurstelling dat zoveel niet door kon gaan. Ook Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude ging niet door. Het zou zo mooi geweest kunnen zijn om elkaar daar weer te ontmoeten… Maar dit jaar gaan we er wel voor!


Ben je nieuwsgierig naar de ideeën voor 2021? Dat het anders gaat worden zal je niet verbazen…

Met een deel van het projectteam van Pinksterfeest 316 hebben we een gesprek opgenomen zodat jij meegenomen kan worden in het proces waar we in zitten en de ideeën die er tot nu toe zijn…

Wil je reageren, graag zelfs! Dat kun je doen door te mailen naar: pinksterfeest316@uniteinchrist.nl

Hartelijke zegengroet namens Projectteam Pinksterfeest 316,

Eldert-Jan Wijbenga
Andries Otter
Aukje de Jong
Sonja Rohaan
Willem Jongsma
Antsje van der Gaast

READ MORE

december 4, 2020 administratie Geen categorie

Op naar Pinksterfeest 316 in het jaar 2021

Door zijn geloof bouwde Noach een Ark. Door zijn geloof ging Abraham op reis. Een reis zonder dat ze wisten waar ze uitkwamen.

Het thema van 2021 is: Jezus zegt: Volg Mij

Wij hebben als team Pinksterfeest 316 geloof voor een editie op meerdere plekken in kleiner verband in Noord Nederland. Daar willen we aan werken, zodat mensen in hun eigen omgeving naar het Pinksterfeest kunnen en het licht daar wordt verspreid.

Wij weten niet waar we het komende jaar uitkomen en hoe het er definitief uit komt te zien. Daar gaat het ook niet om.

Wij willen Jezus volgen en inhoud geven aan wat God ons in het hart heeft gelegd.

Doe je mee? Bekijk de video.

READ MORE

november 6, 2020 administratie Geen categorie

Nieuwe richting voor Pinksterfeest 316

Elk jaar starten we met de nieuwe editie van Pinksterfeest 316 door samen te bidden en samen te zoeken naar het plan van onze Heer. Dat is heel speciaal. We geven daar mee het roer uit handen.

Door de Corona regels van afgelopen jaren en het groeiende succes van Pinksterfeest 316 de jaren er voor, moesten we ook kijken naar andere richtingen voor Pinksterfeest 316.

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van de Heer. Dit leidde onder meer tot Dorpentocht 316 in 2021. Tussen Pasen en Pinksteren trokken we – 42 dagen lang – dagelijks met het kruis door Noord Nederland. Iedere dag weer een andere groep christenen die mee liep.

Het andere plan waar het bidden en zoeken toe geleid heeft, was om Pinksterfeest 316 voortaan lokaal te organiseren. Meerdere kleine Pinksterfeesten in hetzelfde Pinksterweekend. Op verschillende plaatsen in Noord Nederland, samen met de mensen uit de plaatsen en de omgeving.

We hebben onderzocht wat mogelijk zou kunnen zijn met kleinere samenkomsten. In 2021 heeft dit geresulteerd in een klein Pinksterfeest 316 in Dokkum: een pilotproject. Lees hier een korte impressie.

Onderstaande videoboodschap is opgenomen in het najaar van 2020. Toen vroegen we specifiek voor 2021 om mee te doen en lokaal Pinksterfeest 316 te organiseren. Inmiddels is dit dus de oproep voor 2022 en eventueel de jaren daarna! Heb je interesse om Pinksterfeest 316 in jouw dorp of stad te organiseren of wil je eerst meer weten? Bekijk de videoboodschap en stuur ons een mail, dan nemen we zsm contact op! info@uniteinchrist.nl

READ MORE

Bid samen met ons 10 dagen voor jouw woonplaats!

Doe je mee? Samen bidden voor jouw woonplaats, juist nu!

Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we benutten om samen met jou te bidden, via digitaal contact. We willen jou/jullie aansporen en bemoedigen. Juist nu mogen we eensgezind en vurig bidden voor onze woonplaats. Wachtend en verwachtend: bekijk ook de onderstaande video. Bidden en je inzetten voor jouw woonplaats, zoals onderstaande Bijbeltekst ons zegt:


‘Bid tot de HEER voor het dorp/de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want de bloei van het dorp/de stad is ook jullie bloei’. Jer 29:7

Lees de nieuwsbrief verder via onderstaande link: https://campaign.redmatters.com/t/ViewEmail/r/FC7256EB374C34142540EF23F30FEDED

En stuur het door!

Met vriendelijke groet,

Projectteam Pinksterfeest 316 en Vrijwilligers PR Unite in Christ.

READ MORE

maart 25, 2020 administratie Geen categorie

Persbericht Pinksterfeest 316

Update 4 mei 2020

Doordat Pinksterfeest 316 niet op de geplande manier door kan gaan, hebben we onderzocht op welke manieren we als Pinksterfeest 316 toch nog de mensen via de openbare media in Noord Nederland zouden kunnen bereiken; we zijn tot de conclusie gekomen, dat we niet specifiek als Pinksterfeest 316 iets gaan ondernemen tijdens de pinksterdagen. We hebben besloten ons, zo mogelijk aan te sluiten bij het digitale programma van Stichting Opwekking. Pinksterfeest 316 als onderdeel van Unite in Christ gaat voor eenheid en ziet dit als een mooi gebaar. Heel Nederland kan op deze wijze Pinksterfeest 2020 als eenheid beleven. Dat zou misschien nog een mooie uitwerking kunnen zijn.

25 maart 2020

Door de Corona crisis zijn door de overheid maatregelen aangekondigd, welke nu ook Pinksterfeest 316 treffen: Tot 1 juni 2020 zijn alle evenementen en samenkomsten niet meer toegestaan.

Het Pinksterfeest 316 kan niet door gaan op de manier zoals gepland. Daarom zetten we de geplande activiteiten stop; Vervolgens willen we wel onderzoeken op welke manieren we de mensen in Noord Nederland wel kunnen bereiken; Pinksterfeest 316 is een onderdeel van Stichting Unite in Christ; deze maatregelen i.v.m. Corona raken ons als gehele Stichting. We gaan zoeken naar mogelijkheden om inhoud te kunnen blijven geven aan onze visie en missie. Alles is nog niet uitgesloten. En voor wat betreft het volgende jaar: het is niet vanzelfsprekend, dat we het programma van nu zo maar over gaan nemen. De Heer regeert en dat is wat we zoeken; bij alles wat we doen kijken we eerst naar boven.

READ MORE

januari 30, 2020 administratie Geen categorie

Kamperen tijdens Pinksterfeest 316

Op het Pinksterfeestterrein kun je ook kamperen. En dat willen we ook aanbevelen. Graag willen we Pinksterfeest 316 maken tot een plek waar het Evangelie van Jezus verteld en beleefd wordt. Ook een plek waar je tot rust mag komen.

Wij hebben gemerkt dat de combinatie van het Pinksterfeest programma met kamperen een extra dimensie geeft aan de geloofsbeleving. Dat is ook de reden dat we mogelijkheid willen bieden om op het terrein te kamperen. Dus we willen je van harte uitnodigen om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Dit jaar is er voor jongeren ouder dan 18 jaar de mogelijkheid op een apart jongerenveld te staan.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

READ MORE

januari 30, 2020 administratie Geen categorie

Pinksterfeest 316 2020 Jezus zegt: Volg Mij!

Van 29 mei tot en met 1 juni 2020 Pinksterfeest 316 Jezus zegt: Volg Mij!

Het thema van Pinksterfeest 316 in 2020 is Jezus zegt: Volg Mij!

God zei: “Ik houd zoveel van de mensen, dat Ik mijn enige Zoon aan hen geef, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Wie Hem gelooft, gelooft dat God de waarheid is. Jezus gezonden door God, spreekt de woorden van God. Door Hem wordt een Geest in overvloed aan ons geschonken en de Vader heeft Zijn Zoon zo lief, dat alle macht aan Hem is overgedragen.

Een weekend lang mogen we samen optrekken rond dit thema. Er is een afwisselend programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen: Samenkomsten met sprekers en muziek waarin we inhoud geven aan het thema; workshops; verdiepingsmomenten en theaterprogramma’s.

Pinksterfeest316 wil een ontmoetingsplek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een plek waar we samen in Gods aanwezigheid mogen zijn. Wil je graag dit weekend samen optrekken, dan is er ook de mogelijkheid om op het terrein te gaan kamperen. Kamperen geeft ruimte om elkaar te ontmoeten, met elkaar verbonden te zijn.

READ MORE

december 13, 2019 administratie Geen categorie

Coördinator Welkomstteam gezocht!

Tijdens Pinksterfeest 316 heten we de gasten graag hartelijk welkom. Voor Pinksterfeest in 2020 hopen we dat er weer enthousiaste gastheren en -vrouwen klaar mogen staan om iedere bezoeker het gevoel te geven dat ze gezien worden en welkom zijn.

Om dit te plannen, organiseren en te coördineren, zoeken we een Coördinator Welkomstteam.

Bekijk hier de vacature

READ MORE