We hebben Zijn Goud in handen!

Op de eerste Pinksterdag hebben we samenkomst gehouden voor jongeren en tieners. Wij zijn dankbaar dat er 20 jongeren aanwezig waren. Het was goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. We zijn begonnen met een spel. Het “vluchtelingenspel”. Iedereen moest 10 dingen op papier schrijven die ze mee wilden nemen als ze op de vlucht moesten. Onderweg, door allerlei situaties moesten er telkens een paar dingen weggestreept worden, tot dat je 1 ding over hield. Daarna zijn we de kring rond gegaan , en mocht iedereen delen wat ze dan nog mee zouden nemen en waarom.

Mooi om te zien wat het belangrijkst is wat ze dan nog over hadden! Daarna in de kring de vraag gesteld: voel jij je wel eens een vluchteling? Het kan zijn dat je zelf wel eens op de vlucht bent, op de vlucht voor situaties die op je pad komen. We hebben altijd een keus, een keus om de op de vlucht te slaan voor onze situatie of om de strijd aan te gaan met de situatie. Het is niet de makkelijkste weg , maar we mogen gaan staan in de overwinning die al behaald is door Jezus aan het kruis! Er is geen situatie waar Hij de overwinning niet over behaald heeft, geen zonde waar Hij niet voor betaald heeft!

Theo Tolsma was ook aanwezig en heeft gesproken over de Heilige Geest. Wie is de HG en wat doet de HG. Hij heeft gesproken over hoe de HG zijn leven leidt in zijn persoonlijke leven. Hoe de HG. Dit aan de hand van hoe Petrus in het geloof stond op de verschillende momenten van zijn leven. Soms twijfelend, soms vol overtuiging. Jezus herstelde Petrus in zijn identiteit toen Hij hem tot drie keer vroeg: Petrus, hou je van mij? Petrus beantwoorde de vraag drie keer met : Ja Heer, u weet dat ik van u houdt. Zo worden wij ook hersteld in onze identiteit door Zijn Heilige Geest! De
Heilige Geest wil in ons hart wonen en ons verzekeren dat wij Gods kinderen en erfgenamen zijn!


Dankbaar voor het goud wat Hij ons geeft!