Hoe was het in Dokkum?

Pinksterfeest 316 Dokkum 2021

Het is alweer ruim 2 weken geleden; Hierbij een korte impressie.

Vooraf was het spannend; de weerberichten waren slecht. Nat en koud. Als Pinksterfeestteams op de dinsdagavond vooraf samen gebeden en gesproken. De opening door Johnny was, dat Jezus lag te slapen in de boot tijdens de storm op het meer. De discipelen maakten Hem wakker. 2 jaar daarvoor was in Wijnjewoude op exact hetzelfde tijdstip dit Bijbelgedeelte leidend. Ook zeer slechte en spannende weersberichten. Wie is Hij, dat zelfs de wind en het weer Hem gehoorzamen? In Wijnjewoude met Pinksteren in 2019: de onweersbuien splitsten zich! Was dit een belofte dat het opnieuw zou gebeuren?

Het team koos om het jongerenprogramma op de zaterdag in een schuur met open afdak te doen en de zondag de ochtend en de middag dienst in de openlucht te doen, zodat de kinderen binnen konden. Het was precies goed. Zowel in de ochtend als de middag regende het rondom Dokkum, maar is het vrijwel droog geweest op het Pinksterfeestterrein. Prachtige zegen. De Heer had zelf de regie.

Het zijn mooie bemoedigende bijeenkomsten geweest. De zaterdag voor de jongeren onder leiding van Martin Dol en Smeding muziek. Goed georganiseerd door een team van jongeren.

En zondag ochtend was een echte gezinssamenkomst, waar een 150 mensen waren en 60 kinderen. Ook was er een groep asielzoekers. Met Gerlof Wiersma een gezegende  en krachtige ontmoeting met elkaar en met Boven. Middags een sing-in met ongeveer 100 mensen olv van Grutsk!

De mensen die aanwezig waren kwamen vrijwel allemaal uit de regio en uit diverse kerkelijke stromingen. Samen Gods liefde delen en getuigen van Jezus Christus onze Redder en Verlosser. De sfeer was warm, gemoedelijk, eensgezind en blij! Mensen ervoeren de bijeenkomsten als liefdevol. Na de tijd werd er onder het genot van een kopje thee en/of koffie met versnapering, nagepraat met elkaar. Het pinksterweekend is op deze wijze een prachtige zegen geweest.

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Ps 84:12.