december 4, 2020 administratie Geen categorie

Op naar Pinksterfeest 316 in het jaar 2021

Door zijn geloof bouwde Noach een Ark. Door zijn geloof ging Abraham op reis. Een reis zonder dat ze wisten waar ze uitkwamen.

Het thema van 2021 is: Jezus zegt: Volg Mij

Wij hebben als team Pinksterfeest 316 geloof voor een editie op meerdere plekken in kleiner verband in Noord Nederland. Daar willen we aan werken, zodat mensen in hun eigen omgeving naar het Pinksterfeest kunnen en het licht daar wordt verspreid.

Wij weten niet waar we het komende jaar uitkomen en hoe het er definitief uit komt te zien. Daar gaat het ook niet om.

Wij willen Jezus volgen en inhoud geven aan wat God ons in het hart heeft gelegd.

Doe je mee? Bekijk de video.