maart 25, 2020 administratie Geen categorie

Persbericht Pinksterfeest 316

Update 4 mei 2020

Doordat Pinksterfeest 316 niet op de geplande manier door kan gaan, hebben we onderzocht op welke manieren we als Pinksterfeest 316 toch nog de mensen via de openbare media in Noord Nederland zouden kunnen bereiken; we zijn tot de conclusie gekomen, dat we niet specifiek als Pinksterfeest 316 iets gaan ondernemen tijdens de pinksterdagen. We hebben besloten ons, zo mogelijk aan te sluiten bij het digitale programma van Stichting Opwekking. Pinksterfeest 316 als onderdeel van Unite in Christ gaat voor eenheid en ziet dit als een mooi gebaar. Heel Nederland kan op deze wijze Pinksterfeest 2020 als eenheid beleven. Dat zou misschien nog een mooie uitwerking kunnen zijn.

25 maart 2020

Door de Corona crisis zijn door de overheid maatregelen aangekondigd, welke nu ook Pinksterfeest 316 treffen: Tot 1 juni 2020 zijn alle evenementen en samenkomsten niet meer toegestaan.

Het Pinksterfeest 316 kan niet door gaan op de manier zoals gepland. Daarom zetten we de geplande activiteiten stop; Vervolgens willen we wel onderzoeken op welke manieren we de mensen in Noord Nederland wel kunnen bereiken; Pinksterfeest 316 is een onderdeel van Stichting Unite in Christ; deze maatregelen i.v.m. Corona raken ons als gehele Stichting. We gaan zoeken naar mogelijkheden om inhoud te kunnen blijven geven aan onze visie en missie. Alles is nog niet uitgesloten. En voor wat betreft het volgende jaar: het is niet vanzelfsprekend, dat we het programma van nu zo maar over gaan nemen. De Heer regeert en dat is wat we zoeken; bij alles wat we doen kijken we eerst naar boven.