Workshop: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij dan tot mij?

Jan Huizinga spreekt op de zondagmiddag tijdens een workshop over het thema: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij dan tot mij?

In deze workshop staan we stil bij de vraag hoe we Gods stem kunnen verstaan en nemen we hier ook de tijd voor om naar Hem te luisteren. Ook al is ons kennen en ons verstaan van God beperkt, Hij wil jou en mij gebruiken om zijn wil op aarde zichtbaar te maken zoals dat nu al in de hemel gebeurt.

Op het Pinksterfeest 316 delen we Gods verlangen om Zijn liefde voor deze wereld kenbaar te maken: het goede nieuws te verkondigen waar Jezus mee begon nadat Hij gedoopt was in de Jordaan en Hij zijn bediening in de kracht van Heilige Geest begon. Vanuit een intieme relatie die Jezus had met zijn Vader kon hij doen wat de Vader graag wilde dat Hij zou doen en kon Hij zeggen wat Hij moest zeggen Joh 12: 49-50. Zo mogen wij in navolging van Jezus ook vanuit een intieme relatie met God zijn stem verstaan en zo onze plek innemen als volgelingen van Jezus.

Jan Huizinga houdt zichzelf steeds voor ogen dat jij in de eerste plaats een geliefd kind is van God en dat hij vanuit zijn liefde voor Hem mag dienen in Zijn koninkrijk. Die plek in Zijn koninkrijk neemt hij o.a. in door studenten op te leiden aan Hogeschool Viaa in Zwolle. Daarnaast besteedt hij zijn tijd aan verschillende activiteiten voor New Wine in het geven van verschillende cursussen en ondersteuning van predikanten netwerken in Noord Nederland. Verder, en dat is zeker niet in de laatste plaats, mag hij al heel lang zijn plek innemen in Gods Koninkrijk als man van Janny en vader van vier kinderen en drie kleinkinderen.

Wanneer: Zondag 31 mei 14:00 uur workshop: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij dan tot mij?

Contact:

Line-up & Sprekers

Bekijk hier onze line-up

Workshop: van burn-out naar uitbreken uit je cocon

Marijke van Dijk vertelt tijdens de workshop op zondagmiddag over haar burn-out en hoe zij leerde om haar angsten te ove

Christelijk Mannenkoor Westerlauwers

Op zaterdagmiddag mag u genieten van het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers met een breed christelijk repertoire.

Workshop: God aan het werk, in woord en daad

Op zondagmiddag geeft Greet Berends een workshop over het thema: God aan het werk, in woord en daad.

Workshop: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij dan tot mij?

Jan Huizinga spreekt op de zondagmiddag tijdens een workshop over het thema: Spreekt God vandaag nog, en hoe spreekt Hij

Ron van der Spoel

Het onderwerp waarover Ron van der Spoel op zondag gaat spreken zijn de woorden van Jezus uit Johannes 16:17 …

Martijn Dekker

Op zaterdagmorgen komt Martijn Dekker en wil met ons stil staan hoe Jezus naar ons toe komt en wat dat voor ons leven ma

Workshop “Laat hen een zijn”

Speciaal voor predikanten en voorgangers en andere belangstellenden is er op de zaterdagmiddag een verdiepingsmoment / w

Jeugdleidersbijeenkomst

Een interactieve workshop waar je als jeugdleider getriggerd wordt over welk voorbeeld jij bent voor jongeren, maar ook

Karim Landoulsi

Karim Landoulsi Op zondagmiddag geeft Karim een verdiepingsmoment, zondagavond spreekt hij in de grote tent. Maandagocht

Bloei

WANDELEN MET JEZUS door de prachtige schepping: Volgen, ontdekken, ons geliefd weten, tot rust komen en opbloeien. We wi

Hadassa Praise

Hadassa Praise mag op vrijdag avond 29 mei voor de derde keer het Pinksterfeest aftrappen!

Laud

LAUD zorgt voor de aanbidding en begeleiding tijdens de ochtendsamenkomsten.

One Choice

One Choice komt de aanbidding begeleiden tijdens de samenkomst op zondagavond.

Coen Nuijten

Coen Nuijten komt spreken bij groep 7 & 8 en de tieners. Zijn passie is om te vertellen over de liefde van Jezus.

Sprekers & Bands

Informatie over sprekers en bands volgt binnenkort in deze slider!