september 29, 2020 paulien Pinksterfeest 316

Signaal tijdens Pinksteren en vooruitblik 2021

Afgelopen jaar geen Pinksterfeest 316. Wel Pinksteren!  Als Stichting Unite in Christ hebben we op het Pinksterfeest het signaal van eenheid gegeven:

We ervaren de kracht van God als we in eenheid optrekken. Als team van Pinksterfeest 316 zijn we al een aantal keren bij elkaar geweest. Het thema van afgelopen jaar spreekt ons daarbij nog steeds aan: Jezus zegt Volg Mij! Dat is wat wij ook in deze tijd willen gaan doen. En dan heffen we onze handen op naar boven en spreken uit: Van U is onze verwachting en hebben daarbij geloof voor een Pinksterfeest 316 voor het jaar 2021. Daarover in een latere nieuwsbrief meer. We houden jullie op de hoogte. Betrokken zijn? Mail naar:  Pinksterfeest@uniteinchrist.nl 

READ MORE

juni 19, 2019 paulien Pinksterfeest 316

Foto’s maandag

De laatste dag, wat een feest. We mochten zingen van God, de overwinnaar! En wat mooi dat de kinderen tijdens de dienst in de grote tent langskwamen. Wat een mooi Pinksterweekend hebben we samen beleefd.

READ MORE

PINKSTERFEEST 316: Wát een bemoediging!

Het is twee dagen na het Pinksterweekend. Twee dagen waarin het dagelijkse werk mij weer opgeëist heeft. Maar toch… het Pinksterfeest in mijn hart is niet voorbij. Wanneer ik deze foto zie, blijft het Pinksteren in mij. Deze man op de foto inspireerde mij om dit alles op te schrijven en te delen.Het was maandagmiddag 15.00 uur. Het veld was nagenoeg leeg, op de tenten en nog enkele hardwerkende mensen na. Ik liep ook naar de auto om naar huis te gaan. Ik wilde langs deze man heen lopen, maar toch sprak ik hem even aan. “U gaat nog niet naar huis?”Deze man antwoordde: “Ik wil nog niet weg uit…” Hij dacht even na. “…uit de sfeer van…… de Geest! Ik wil met mijn ogen op het kruis gericht hier eigenlijk wel blijven zitten.” Wat een bemoediging!

Deze man ontmoette ik de dag ervoor in de grote tent. Hij zat helemaal achterin de tent, op een paar meisjes na die daar aan het spelen waren. Er was geen beweging in de man te herkennen. Hij bleek in slaap gevallen te zijn. We kregen een gesprek met elkaar. Een alleengaande man, 78 jaar. “Het is zo gelopen in mijn leven.”
‘s Morgens vroeg ging hij wandelend op pad, zo’n ongeveer een half uur lopen naar de bushalte, om naar Wijnjewoude te komen. De busreis en dan nog weer een half uur vanaf midden Wijnjewoude tot het terrein.
”Het is fijn hier te zijn! De sfeer van gemoedelijkheid, vriendelijkheid, elkaar ontmoeten rond het kruis van Jezus.” Is dat niet het werk van de Heilige Geest? Is dat niet Pinksteren? Wat een bemoediging! 

Zelf mocht ik de gevolgen van Pinksteren al eerder ervaren. In de voorbereiding van Pinksterfeest 316 lag ik sinds januari met een rughernia op bed. Vanaf mijn bed belde ik een spreker die bij de kinderen en de tieners zou komen spreken. Net voordat ik belde zag ik een getuigenis op YouTube van deze spreker dat hij had gebeden voor een man met een rughernia, en dat deze man werd genezen. Het raakte me zo! In het telefoongesprek met hem deelde ik over mijn toestand. Hij bad aan de telefoon voor mij en in de weken die volgde bleek dat God mij inderdaad genas van mijn hernia! God liet heel duidelijk aan mij persoonlijk  merken: IK BEN, ook in jouw leven. Wat een bemoediging!

Verder heb ik het hele weekend van Pinksterfeest 316 sterk de leiding van Gods Geest mogen ervaren. Hij was erbij! Hij heeft door teksten die mijn pad kruisten, door mensen waarmee ik mocht samenwerken, door het gebedsteam wat biddend om ons heen stond laten weten: Ik ben bij jullie! Het is goed wat jullie doen! Ik heb in de programma’s die we mochten draaien gezien hoe kinderen geraakt werden door de Heilige Geest. Dat ze de vrijheid vonden om zich door de Geest te laten leiden om elkaar te troosten, te bemoedigen, God groot te maken door zingen, te dansen, met elkaar te overleggen en met elkaar te bidden. Wat een bemoediging!

Maandagmorgen zou ik zelf het verdiepende programma doen in de kindertent die aan ons toevertrouwd was. Alles had ik zo goed mogelijk voorbereid, maar toch. Het programma had ik wat interactief opgezet. Dan bekruipt je ’s morgens vroeg het gevoel of het allemaal wel goed gaat komen. Gaat het niet een zootje worden? Dan kom je vroeg je bed uit, want slapen wil niet meer en dan zegt Dagelijks Woord het volgende:  Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost, die Hij verloste uit de greep van de angst, Psalm 107:1-2. ‘Zo!’ dacht ik: “Wie ben ik om niet te vertrouwen op wat God gaat doen vandaag? Weg met de angst en laten we God loven en prijzen om wie Hij is.” Wat een bemoediging!

Deze morgen is een heel bijzondere morgen geworden. Een morgen waarin ikzelf merkte dat de Geest het overnam en in mijn plaats het aan de kinderen vertelde. Een groep van kinderen van 10-12 jaar die muisstil waren toen een meisje zo geraakt werd en de pijn van het leven voelde en in huilen uitbarstte. Andere meisjes die zich over haar ontfermde, haar troostte en er voor haar waren. Deze pijn en de pijn van andere kinderen mochten we bij het kruis brengen. Een meisje wat het te moeilijk vond om het zelf naar het kruis te brengen liet wel haar bordje met daarop haar pijn en nood bij ons achter. Samen met één van de kinderen mochten wij dat voor haar doen. Soms is de pijn te groot om zelf te bidden of de weg naar God te lopen. Dan is het goed dat er liefdevolle mensen om je heen staan die dat voor jou doen. God is goed. Hij heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om het kinderwerk de volle aandacht te geven. En hoe bijzonder het is als je bij hen tot de kern door kan dringen. Wat een bemoediging! 

Maar ook door kleine praktische dingen heen was God erbij. Veel wat nog last minute geregeld moest worden verliep snel en efficiënt. Het was net of God op die momenten mij naar de juiste plekken dreef. Hoe bijzonder zijn die ervaringen! Wat een bemoediging!

Zo zijn er nog tal van momenten te beschrijven waarop ik zoveel liefde, vriendelijkheid, bewogenheid in ontmoetingen heb mogen ervaren. Ik denk dat dat alles is wat deze man op de foto ons heeft willen zeggen en voor ons heeft achter gelaten. Wat Gods Geest wil en doet heeft Hij in het weekend ons laten zien en voelen. Hij was erbij en gaat in ons hart verder met ons mee. Laten we dat vasthouden om daarvan te genieten en uit te delen. Zo mogen we met elkaar weer op weg gaan. Naar, zo de Here wil, Pinksterfeest  316 2019. WAT EEN BEMOEDIGING!

READ MORE

Pinksterfeest 316 was fantastisch!

Wat hebben we genoten van het afgelopen weekend tijdens de verschillende dagen op Pinksterfeest 316. Samen hebben we genoten van vier prachtige dagen waar jong en oud geïnspireerd zijn door het programma.

“We zijn af en toe ontroerd van dankbaarheid, als je ziet hoe mensen aangeraakt worden door de Heilige Geest. Het mooie hier is dater op dit terrein geen kerkmuren zijn, alleen een kruis waar we elkaar ontmoeten en de Heilige Geest om over te praten.” aldus Daniela Donker.

Ben je er bij geweest? Bekijk dan hieronder de eerste fotoimpressie. Meer foto’s zullen volgen:

 

READ MORE

Pinksterfeest316 wij kijken er naar uit!

Nog even en dan is het zover, Pinksterfeest316 editie 2018. Tijdens het Pinksterfeest316 willen we samen genieten van de aanwezigheid van God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. Er is een inspirerend programma samengesteld voor jong en oud met muziek, sprekers, workshops en activiteiten. Heb jij het programma al bekeken?

READ MORE

Programmaboek gedrukt

Het programmaboek voor de 2018 editie van Pinksterfeest 316 is gedrukt. Ben jij ook benieuwd naar de achtergronden van de sprekers, bands en workshops?

READ MORE

TERUGBLIK PINKSTERFEEST 316

Eenheid. Dat was het thema van de eerste editie van Pinksterfeest 316. We verlangden dat het feest een werkplaats zou zijn van de Heilige Geest, want we geloven dat de Heilige Geest het is die ons één maakt.

De verbondenheid die is ontstaan tussen de twee vrijwilligersorganisaties ervaren we als Zegen. Ook de eenheid in het team van meer dan 150 vrijwilligers samen rond het kruis maakte ons dankbaar. Eén in Jezus los van kerkmuren: samen Gods volk, dat is kostbaar.

De bezoekers reageerden enthousiast over het veelzijdige programma. Een passerende bezoeker kwam alleen langs voor een kopje koffie en was verrast dat ze zonder entree de hele dienst mocht meemaken en er persoonlijke aandacht was van een vrijwilliger. Er waren gasten die al jarenlang tijdens het Pinksterweekend op een camping in de omgeving staan en genoten hebben van het vernieuwde programma. Gezinnen die graag naar Festival316 gingen genoten van het meerdaagse karakter van het Pinksterfeest.

Het was de eerste editie van Pinksterfeest316. Als we terugkijken zien we ook dingen die anders mogen. Op 6 juli hebben de vrijwilligers de eerste editie van Pinksterfeest 316 afgesloten met een dankavond met vrijwilligers, een mooie avond waarop we bewust ook hebben geëvalueerd. Wat was goed? Wat kan beter?

God beloofde in aanloop naar het Pinksterfeest316 telkens dat Hij zou voorzien. Voorzien in mensen, voorzien in kracht, voorzien in financiën. En dat heeft God gedaan. We zijn daarvan onder de inruk. En we zijn dankbaar voor iedereen die hierin heeft bijgedragen.

Vorige maand hebben de beide stichtingsbesturen besloten dat de samenwerking in de vorm van Pinksterfeest 316 voortgezet wordt onder de paraplu van Stichting Unite in Christ.

READ MORE

IMPRESSIE EERSTE EDITIE PINKSTERFEEST 316

De eerste editie van Pinksterfeest 316 met het thema EENHEID trok
3.000 gasten, van jong tot oud, om de boodschap van de Heilige Geest te horen en te ervaren dat alleen langs deze weg eenheid in het geloof kan worden beleefd.

De basis voor Pinksterfeest 316 is in 2016 gelegd toen Festival316 in goed overleg met het naburige Pinksterfeest Wijnjewoude verhuisde naar het pinksterweekend en beide organisaties hun activiteiten op elkaar afstemden. Tijdens de evaluatie ontstond het verlangen om gezamenlijk een nieuw Pinksterevenement te organiseren, wat leidde tot het ontstaan van Pinksterfeest 316.

Van september 2016 tot december 2016 hebben de besturen van Stichting Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude besprekingen gevoerd om de integratie mogelijk te maken. De eenheid in het bestuur van het nieuwe Pinksterevenement leidde tot de naam Pinksterfeest 316. Hierin komt de boodschap naar voren die het bestuur wil uitdragen, uit Johannes 3: 16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hieruit werd het thema geformuleerd voor 2017, EENHEID, het verlangen dat Gods naam wordt grootgemaakt door alle verschillende kerken heen door samen één te zijn.

Menselijk gezien was de voorbereiding vanaf januari voor een vierdaags evenement veel te kort, maar het bestuur had het vaste vertrouwen dat God zou voorzien.

Dit heeft geleid tot een uitgebreid programma van vrijdagavond tot en met Pinkstermaandag, voor kinderen, tieners en volwassenen. Het hele weekend door was er muziek, sprekers, workshops, gebed en buitenactiviteiten. Gedurende het Pinksterweekend wisten 3.000 gasten de weg naar het evenemententerrein tussen de bossen van Wijnjewoude te vinden.

Het was bijzonder om te ervaren dat er eenheid ontstond in het team van meer dan 150 vrijwilligers door de bijzondere sfeer op het terrein rond het kruis.

De bezoekers waren enthousiast over het veelzijdige programma voor jong en oud. Een passerende bezoeker kwam alleen langs voor een kopje en was verrast dat ze zonder entree de hele dienst mocht meemaken en er persoonlijke aandacht was van een vrijwilliger. Er waren gasten die al jarenlang tijdens het Pinksterweekend op een camping in de omgeving staan en genoten hebben van het vernieuwde programma. Gezinnen die graag naar Festival316 gingen genoten van het meerdaagse karakter van Pinksterfeest 316 waar zowel inhoudelijk als spelenderwijs de boodschap van de Heilige Geest hoorbaar was.

Het bestuur van Pinksterfeest 316 spreekt met dankbaarheid uit dat God heeft voorzien!

Afgelopen week hebben de beide stichtingsbesturen besloten dat de samenwerking in de vorm van Pinksterfeest 316 voortgezet wordt onder de paraplu van Stichting Unite in Christ.

De betrokkenheid en inbreng van de kerken was en blijft bijzonder waardevol, zowel door middel van gebed als inhoudelijke feedback.

De entree van Pinksterfeest 316 is geheel gratis zodat iedereen onbeperkt kan genieten van het programma. Dit is mogelijk door de giften van kerken, sponsoren en donateurs. Dit kan als storting op NL92 RABO 0140 2913 42 t.n.v. Stichting Unite in Christ o.v.v. Pinksterfeest 316.
De eerste indruk is dat Pinksterfeest 316 in 2017 budgetneutraal is verlopen.

READ MORE

SAMEN

In het Pinksterweekend van 2 t/m 5 juni vindt het nieuwe evenement Pinksterfeest 316 plaats. Pinksterfeest 316 is ontstaan uit de samenwerking van Pinksterfeest Wijnjewoude en Festival316.

“Het gezamenlijke verlangen is om in eenheid de naam van Jezus te verkondigen aan alle mensen”.

Jezus is Degene die centraal staat. Hij is de bron van ons bestaan en we willen Hem verhogen en Hem ontmoeten.

Het thema van Pinksterfeest 316 is ‘Samen’. Hierin staat het woord ‘eenheid’ centraal. De eenheid met Jezus, maar ook de eenheid met elkaar en de eenheid met de Heilige Geest. Dat is wat we met Pinksteren mogen vieren en beleven, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Wij verlangen ernaar dat Pinksterfeest 316 een werkplaats is van de Heilige Geest. Dat mensen aangeraakt mogen worden met de Liefde van de Vader en dankzij Jezus die de weg heeft vrij gemaakt hun leven toevertrouwen aan de Vader die hen wil leiden door Zijn Geest.

Op dit moment wordt er druk gewerkt om het programma rond te krijgen voor dit weekend. Het weekend wordt gestart op vrijdagavond met een mooie opening waar Theo van der Heuvel zal spreken en waar Pearl Joan i.s.m. Combo Wyn de muzikale invulling en aanbidding zal leiden.

Daarnaast zal er op zaterdagochtend een samenkomst zijn en op zaterdagmiddag zullen er activiteiten plaatsvinden. Zaterdagavond is er een muziekavond voornamelijk gericht op de tieners en jongeren waar we d.m.v. muziek God willen aanbidden. De volgende dag is er op de ochtend een samenkomst, zondagmiddag zullen er workshops en activiteiten zijn en zondagavond nog een samenkomst. Maandagochtend wordt het weekend afgesloten met de Evangelisatiedienst zoals die bekend was bij Pinksterfeest Wijnjewoude met als thema ‘Laat ons allen één zijn’.

We kijken er naar uit om samen te komen in Wijnjewoude om met elkaar die eenheid in Jezus te ervaren, beleven en te vieren. Ben jij er ook bij?

Houd voor meer informatie de website, www.pinksterfeest316.nl , in de gaten! Binnenkort zal hier het programma op verschijnen. Uiteraard houden we jullie hierover op de hoogte!

READ MORE