IMPRESSIE EERSTE EDITIE PINKSTERFEEST 316

De eerste editie van Pinksterfeest 316 met het thema EENHEID trok
3.000 gasten, van jong tot oud, om de boodschap van de Heilige Geest te horen en te ervaren dat alleen langs deze weg eenheid in het geloof kan worden beleefd.

De basis voor Pinksterfeest 316 is in 2016 gelegd toen Festival316 in goed overleg met het naburige Pinksterfeest Wijnjewoude verhuisde naar het pinksterweekend en beide organisaties hun activiteiten op elkaar afstemden. Tijdens de evaluatie ontstond het verlangen om gezamenlijk een nieuw Pinksterevenement te organiseren, wat leidde tot het ontstaan van Pinksterfeest 316.

Van september 2016 tot december 2016 hebben de besturen van Stichting Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude besprekingen gevoerd om de integratie mogelijk te maken. De eenheid in het bestuur van het nieuwe Pinksterevenement leidde tot de naam Pinksterfeest 316. Hierin komt de boodschap naar voren die het bestuur wil uitdragen, uit Johannes 3: 16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hieruit werd het thema geformuleerd voor 2017, EENHEID, het verlangen dat Gods naam wordt grootgemaakt door alle verschillende kerken heen door samen één te zijn.

Menselijk gezien was de voorbereiding vanaf januari voor een vierdaags evenement veel te kort, maar het bestuur had het vaste vertrouwen dat God zou voorzien.

Dit heeft geleid tot een uitgebreid programma van vrijdagavond tot en met Pinkstermaandag, voor kinderen, tieners en volwassenen. Het hele weekend door was er muziek, sprekers, workshops, gebed en buitenactiviteiten. Gedurende het Pinksterweekend wisten 3.000 gasten de weg naar het evenemententerrein tussen de bossen van Wijnjewoude te vinden.

Het was bijzonder om te ervaren dat er eenheid ontstond in het team van meer dan 150 vrijwilligers door de bijzondere sfeer op het terrein rond het kruis.

De bezoekers waren enthousiast over het veelzijdige programma voor jong en oud. Een passerende bezoeker kwam alleen langs voor een kopje en was verrast dat ze zonder entree de hele dienst mocht meemaken en er persoonlijke aandacht was van een vrijwilliger. Er waren gasten die al jarenlang tijdens het Pinksterweekend op een camping in de omgeving staan en genoten hebben van het vernieuwde programma. Gezinnen die graag naar Festival316 gingen genoten van het meerdaagse karakter van Pinksterfeest 316 waar zowel inhoudelijk als spelenderwijs de boodschap van de Heilige Geest hoorbaar was.

Het bestuur van Pinksterfeest 316 spreekt met dankbaarheid uit dat God heeft voorzien!

Afgelopen week hebben de beide stichtingsbesturen besloten dat de samenwerking in de vorm van Pinksterfeest 316 voortgezet wordt onder de paraplu van Stichting Unite in Christ.

De betrokkenheid en inbreng van de kerken was en blijft bijzonder waardevol, zowel door middel van gebed als inhoudelijke feedback.

De entree van Pinksterfeest 316 is geheel gratis zodat iedereen onbeperkt kan genieten van het programma. Dit is mogelijk door de giften van kerken, sponsoren en donateurs. Dit kan als storting op NL92 RABO 0140 2913 42 t.n.v. Stichting Unite in Christ o.v.v. Pinksterfeest 316.
De eerste indruk is dat Pinksterfeest 316 in 2017 budgetneutraal is verlopen.