SAMEN

In het Pinksterweekend van 2 t/m 5 juni vindt het nieuwe evenement Pinksterfeest 316 plaats. Pinksterfeest 316 is ontstaan uit de samenwerking van Pinksterfeest Wijnjewoude en Festival316.

“Het gezamenlijke verlangen is om in eenheid de naam van Jezus te verkondigen aan alle mensen”.

Jezus is Degene die centraal staat. Hij is de bron van ons bestaan en we willen Hem verhogen en Hem ontmoeten.

Het thema van Pinksterfeest 316 is ‘Samen’. Hierin staat het woord ‘eenheid’ centraal. De eenheid met Jezus, maar ook de eenheid met elkaar en de eenheid met de Heilige Geest. Dat is wat we met Pinksteren mogen vieren en beleven, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Wij verlangen ernaar dat Pinksterfeest 316 een werkplaats is van de Heilige Geest. Dat mensen aangeraakt mogen worden met de Liefde van de Vader en dankzij Jezus die de weg heeft vrij gemaakt hun leven toevertrouwen aan de Vader die hen wil leiden door Zijn Geest.

Op dit moment wordt er druk gewerkt om het programma rond te krijgen voor dit weekend. Het weekend wordt gestart op vrijdagavond met een mooie opening waar Theo van der Heuvel zal spreken en waar Pearl Joan i.s.m. Combo Wyn de muzikale invulling en aanbidding zal leiden.

Daarnaast zal er op zaterdagochtend een samenkomst zijn en op zaterdagmiddag zullen er activiteiten plaatsvinden. Zaterdagavond is er een muziekavond voornamelijk gericht op de tieners en jongeren waar we d.m.v. muziek God willen aanbidden. De volgende dag is er op de ochtend een samenkomst, zondagmiddag zullen er workshops en activiteiten zijn en zondagavond nog een samenkomst. Maandagochtend wordt het weekend afgesloten met de Evangelisatiedienst zoals die bekend was bij Pinksterfeest Wijnjewoude met als thema ‘Laat ons allen één zijn’.

We kijken er naar uit om samen te komen in Wijnjewoude om met elkaar die eenheid in Jezus te ervaren, beleven en te vieren. Ben jij er ook bij?

Houd voor meer informatie de website, www.pinksterfeest316.nl , in de gaten! Binnenkort zal hier het programma op verschijnen. Uiteraard houden we jullie hierover op de hoogte!