oktober 17, 2018 administratie Geen categorie

Een tipje van de sluier

Pinksterfeest 316             Voor het hele gezin                        7 t/m 10 juni 2019

Pinksterfeest 316 is ontstaan uit Pinksterfeest Wijnjewoude en Festival316 met in het jaar 2017 de eerste editie. De slogan was: In eenheid de naam van Jezus Christus verkondigen aan alle mensen.

In 2019 is het 40 jaar geleden, dat Pinksterfeest Wijnjewoude startte met een openluchtdienst. In de krant stond dat er 12 apostelen geleverd werden om er op uit te trekken. Een prachtig begin gebaseerd op: Trek eropuit en maak alle volken tot mijn ​leerlingen​ en ​doop​ ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de ​heilige​ Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. Matt 28:18-20. En dat is nog steeds wat ons drijft. Daar willen we elkaar in zo’n weekend mee aanmoedigen.

Pinksterfeest 316 wil graag een ontmoetingsplek zijn in de aanwezigheid van God, waar je een aantal dagen met elkaar kunt optrekken. Daarom is er ook de mogelijkheid om te kamperen op het terrein. We willen je ook aanmoedigen om dat eens te proberen. Je ontmoet andere gelovigen en spreekt met elkaar door over wat je bezig houdt.

Het programma is daar ook op gericht. We hebben namelijk het hele weekend een programma voor het hele gezin van jong tot oud. Er zijn kinderprogramma’s voor 4 verschillende leeftijdgroepen. Daarnaast nog een speciaal programma voor tieners, jongeren en volwassenen. Nieuw is dit jaar, dat er speciaal op de zaterdagavond een aanvullend programma zal zijn, die meer gericht is op de ouderen. We hebben de afgelopen jaren gemerkt, dat die groep zich minder aangesproken voelde. Er is met Pinksterfeest 316 een nieuw tijdperk aangebroken, maar het evangelie is voor iedereen en dat willen we ook graag zichtbaar maken in het programma.

We kijken er het komende Pinksterfeest naar uit dat de onderstaande woorden uit Matt. 28 het komende pinksterfeest zichtbaar, tastbaar en voelbaar zijn;

  1. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
  2. En vergeet nooit: ‘ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

READ MORE

MEDIA: Muziek en bezinning op Pinksterfeesten

We staan in de krant: het Friesch Dagblad heeft een artikel op 16 mei geplaatst over de pinksterfeesten in noord Nederland. Heb jij het ook gezien?

READ MORE

december 21, 2017 administratie Geen categorie

PINKSTERFEEST 316 IN 2018

Het thema van het tweede Pinksterfeest 316 in mei 2018 is ‘IK BEN’! Jezus zegt dat Hij het brood is dat Leven geeft. Hij zegt: ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben’.

Na een samenwerking met stichting Pinksterfeest Wijnjewoude gaat Pinksterfeest316 nu verder onder de vlag van Unite in Christ. Vorig jaar was het thema EENHEID. Die eenheid binnen het vrijwilligersteam is dankzij de Heilige Geest tot stand gekomen rond het kruis op het terrein aan Ald Duerswâld. Deze eenheid mochten we daarna uitdragen naar de 3.000 gasten die op het vierdaagse programma afkwamen.

Op de voorbereidende gebedsavond voor het komende feest in 2018 vroegen we ons af wat ons belangrijkste werk is. In vers 29 van Johannes 6 antwoordde Jezus zijn leerlingen: ‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft’. Hem bekendmaken is het beste en het mooiste wat we kunnen doen, een heel weekend lang! In vers 27 zegt Jezus ook: ‘Doe geen moeite voor het voedsel dat vergaat, maar doe moeite voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft’. We willen tijdens dit Pinksterfeest in 2018 samen kijken naar Hem, het samen verwachten van Hem en ons samen keren tot Hem en zo de belofte van de Heilige Geest ontvangen, zodat men gezegend naar huis zal gaan.

Het Pinksterfeest is een feest wat we samen willen bouwen. We nodigen je uit om met ons te bouwen. Op de site kun je zien op welke plekken je kunt meewerken. Is er een plek waar jij enthousiast over bent? Meld je dan aan via de site. Switchen naar een ander team dan vorig jaar kan natuurlijk ook! Stuur dan een e-mailbericht naar je teamleider of naar communicatie@uniteinchrist.nl.

READ MORE

maart 23, 2017 administratie Geen categorie

PINKSTERFEEST 316

Pinksterfeest 316

ontstaat door samenwerking Festival 316 en Pinksterfeest Wijnjewoude. In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude.

Pinksterweekend 2017

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude met als thema: SAMEN. In Johannes 17: 21 bidt Jezus: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.”

Programma

Van vrijdagavond 2 juni t/m maandag 5 juni bent u en jij van harte welkom op Ald Duerswald 2A te Wijnjewoude om gezamenlijk het Pinksterfeest te vieren.

In het nieuwe en inspirerende programma treft u ook twee bekende programma’s aan:

  • Op zaterdagavond is het Festival voor de jongeren waar uiteraard iedereen van harte welkom is.
  • Op maandagochtend is de traditionele evangelisatiedienst met daarnaast een sprankelend kinderprogramma.

In de week voor Hemelvaart ontvangt u het uitgebreide programma.

Entree / collecte / giften

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de organisatie en voorbereiding. We hopen Pinksterfeest 316 zo veel mogelijk gratis toegankelijk te maken zodat iedereen het Pinksterfeest kan bijwonen, ook de mensen met een smalle beurs. Heeft u een verlangen om Pinksterfeest316 te steunen? U kunt hier uw online gift geven.

Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk.  In april / mei benaderen we de trouwe vrijwilligers of zij zich ook in willen zetten voor Pinksterfeest 316. Mochten we u per abuis niet benaderen of wilt u voor het eerst ook een bijdrage leveren, dan kunt u zich aanmelden bij:

Aanmelden kan binnenkort ook via de website.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
– Willem Jongsma, tel.nr. 06-53798700, e-mail: w.jongsma@uniteinchrist.nl
– Daniela Donker, tel.nr. 06-117 95 777, e-mail: danieladonker@live.nl.

READ MORE

maart 23, 2017 administratie Geen categorie

Samenwerking Festival316 en Pinksterfeest Wijnjewoude

In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude. Daarom is besloten om in het pinksterweekend van 2017 gezamenlijk een compleet nieuw evenement te organiseren.

Oorsprong Festival 316

Festival 316 is als onderdeel van Stichting Unite in Christ ontstaan vanuit de missie: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”, Johannes 3:16. Het festival werd vanaf 2008 georganiseerd in de week voor Oerrock en maakte gebruik van dezelfde tent. Festival316 richtte zich op het samen roepen en verbinden van Christenen in eenheid met Jezus door muziek, getuigenissen, workshops en ontmoeting.

Pinksterfeest Wijnjewoude

Het Pinksterfeest in Wijnjewoude is in 1979 ontstaan met een openluchtdienst. De evangelisatiecommissies van de gereformeerde en hervormde kerk uit Wijnjewoude leverden 12 apostelen die er op uit gingen om het evangelie te vertellen. In de jaren erna sloten kerken in de omgeving zich hierbij aan en zo is in 1984 een zelfstandige werkgroep opgericht met als missie: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matth. 28: 19 en 20).

Pinksterweekend 2016

In het Pinksterweekend en de twee weken ervoor worden vier grote christelijke evenementen georganiseerd in de oostelijke helft van Friesland. Dat is mooi voor de gasten, die hebben volop keuze. Er is ook een keerzijde want deze organisaties doen deels een beroep op hetzelfde publiek.
Daarom zijn de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude in gesprek gegaan over de inhoud en samenstelling van hun evenementen. In goed overleg heeft Festival 316 haar programma naar de zaterdag van het Pinksterfeest in 2016 verhuisd en Pinksterfeest Wijnjewoude heeft haar programma plaats laten vinden op de zondag en de maandag. Dit heeft geleid tot twee prachtige evenementen in het Pinksterweekend waarvan de programma’s mooi op elkaar aan sloten.

Pinksterweekend 2017

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude voor alle christenen in Noord Nederland. We willen hiermee uitdrukking geven aan de eenheid van de Kerk van Jezus Christus (Joh. 17:21).

Organisatie

Voor de organisatie van dit nieuwe evenement worden de werkgroepen van beide festivals samen gevoegd. De besturen blijven zelfstandig, een afvaardiging van beide besturen geeft sturing aan de organisatie van dit nieuwe evenement waarin de uitstorting van de Heilige Geest centraal staat.

READ MORE