Pinksterfeest316 wij kijken er naar uit!

Nog even en dan is het zover, Pinksterfeest316 editie 2018. Tijdens het Pinksterfeest316 willen we samen genieten van de aanwezigheid van God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. Er is een inspirerend programma samengesteld voor jong en oud met muziek, sprekers, workshops en activiteiten. Heb jij het programma al bekeken?

READ MORE

Programmaboek gedrukt

Het programmaboek voor de 2018 editie van Pinksterfeest 316 is gedrukt. Ben jij ook benieuwd naar de achtergronden van de sprekers, bands en workshops?

READ MORE

december 21, 2017 administratie Geen categorie

PINKSTERFEEST 316 IN 2018

Het thema van het tweede Pinksterfeest 316 in mei 2018 is ‘IK BEN’! Jezus zegt dat Hij het brood is dat Leven geeft. Hij zegt: ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben’.

Na een samenwerking met stichting Pinksterfeest Wijnjewoude gaat Pinksterfeest316 nu verder onder de vlag van Unite in Christ. Vorig jaar was het thema EENHEID. Die eenheid binnen het vrijwilligersteam is dankzij de Heilige Geest tot stand gekomen rond het kruis op het terrein aan Ald Duerswâld. Deze eenheid mochten we daarna uitdragen naar de 3.000 gasten die op het vierdaagse programma afkwamen.

Op de voorbereidende gebedsavond voor het komende feest in 2018 vroegen we ons af wat ons belangrijkste werk is. In vers 29 van Johannes 6 antwoordde Jezus zijn leerlingen: ‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft’. Hem bekendmaken is het beste en het mooiste wat we kunnen doen, een heel weekend lang! In vers 27 zegt Jezus ook: ‘Doe geen moeite voor het voedsel dat vergaat, maar doe moeite voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft’. We willen tijdens dit Pinksterfeest in 2018 samen kijken naar Hem, het samen verwachten van Hem en ons samen keren tot Hem en zo de belofte van de Heilige Geest ontvangen, zodat men gezegend naar huis zal gaan.

Het Pinksterfeest is een feest wat we samen willen bouwen. We nodigen je uit om met ons te bouwen. Op de site kun je zien op welke plekken je kunt meewerken. Is er een plek waar jij enthousiast over bent? Meld je dan aan via de site. Switchen naar een ander team dan vorig jaar kan natuurlijk ook! Stuur dan een e-mailbericht naar je teamleider of naar communicatie@uniteinchrist.nl.

READ MORE

TERUGBLIK PINKSTERFEEST 316

Eenheid. Dat was het thema van de eerste editie van Pinksterfeest 316. We verlangden dat het feest een werkplaats zou zijn van de Heilige Geest, want we geloven dat de Heilige Geest het is die ons één maakt.

De verbondenheid die is ontstaan tussen de twee vrijwilligersorganisaties ervaren we als Zegen. Ook de eenheid in het team van meer dan 150 vrijwilligers samen rond het kruis maakte ons dankbaar. Eén in Jezus los van kerkmuren: samen Gods volk, dat is kostbaar.

De bezoekers reageerden enthousiast over het veelzijdige programma. Een passerende bezoeker kwam alleen langs voor een kopje koffie en was verrast dat ze zonder entree de hele dienst mocht meemaken en er persoonlijke aandacht was van een vrijwilliger. Er waren gasten die al jarenlang tijdens het Pinksterweekend op een camping in de omgeving staan en genoten hebben van het vernieuwde programma. Gezinnen die graag naar Festival316 gingen genoten van het meerdaagse karakter van het Pinksterfeest.

Het was de eerste editie van Pinksterfeest316. Als we terugkijken zien we ook dingen die anders mogen. Op 6 juli hebben de vrijwilligers de eerste editie van Pinksterfeest 316 afgesloten met een dankavond met vrijwilligers, een mooie avond waarop we bewust ook hebben geëvalueerd. Wat was goed? Wat kan beter?

God beloofde in aanloop naar het Pinksterfeest316 telkens dat Hij zou voorzien. Voorzien in mensen, voorzien in kracht, voorzien in financiën. En dat heeft God gedaan. We zijn daarvan onder de inruk. En we zijn dankbaar voor iedereen die hierin heeft bijgedragen.

Vorige maand hebben de beide stichtingsbesturen besloten dat de samenwerking in de vorm van Pinksterfeest 316 voortgezet wordt onder de paraplu van Stichting Unite in Christ.

READ MORE

IMPRESSIE EERSTE EDITIE PINKSTERFEEST 316

De eerste editie van Pinksterfeest 316 met het thema EENHEID trok
3.000 gasten, van jong tot oud, om de boodschap van de Heilige Geest te horen en te ervaren dat alleen langs deze weg eenheid in het geloof kan worden beleefd.

De basis voor Pinksterfeest 316 is in 2016 gelegd toen Festival316 in goed overleg met het naburige Pinksterfeest Wijnjewoude verhuisde naar het pinksterweekend en beide organisaties hun activiteiten op elkaar afstemden. Tijdens de evaluatie ontstond het verlangen om gezamenlijk een nieuw Pinksterevenement te organiseren, wat leidde tot het ontstaan van Pinksterfeest 316.

Van september 2016 tot december 2016 hebben de besturen van Stichting Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude besprekingen gevoerd om de integratie mogelijk te maken. De eenheid in het bestuur van het nieuwe Pinksterevenement leidde tot de naam Pinksterfeest 316. Hierin komt de boodschap naar voren die het bestuur wil uitdragen, uit Johannes 3: 16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hieruit werd het thema geformuleerd voor 2017, EENHEID, het verlangen dat Gods naam wordt grootgemaakt door alle verschillende kerken heen door samen één te zijn.

Menselijk gezien was de voorbereiding vanaf januari voor een vierdaags evenement veel te kort, maar het bestuur had het vaste vertrouwen dat God zou voorzien.

Dit heeft geleid tot een uitgebreid programma van vrijdagavond tot en met Pinkstermaandag, voor kinderen, tieners en volwassenen. Het hele weekend door was er muziek, sprekers, workshops, gebed en buitenactiviteiten. Gedurende het Pinksterweekend wisten 3.000 gasten de weg naar het evenemententerrein tussen de bossen van Wijnjewoude te vinden.

Het was bijzonder om te ervaren dat er eenheid ontstond in het team van meer dan 150 vrijwilligers door de bijzondere sfeer op het terrein rond het kruis.

De bezoekers waren enthousiast over het veelzijdige programma voor jong en oud. Een passerende bezoeker kwam alleen langs voor een kopje en was verrast dat ze zonder entree de hele dienst mocht meemaken en er persoonlijke aandacht was van een vrijwilliger. Er waren gasten die al jarenlang tijdens het Pinksterweekend op een camping in de omgeving staan en genoten hebben van het vernieuwde programma. Gezinnen die graag naar Festival316 gingen genoten van het meerdaagse karakter van Pinksterfeest 316 waar zowel inhoudelijk als spelenderwijs de boodschap van de Heilige Geest hoorbaar was.

Het bestuur van Pinksterfeest 316 spreekt met dankbaarheid uit dat God heeft voorzien!

Afgelopen week hebben de beide stichtingsbesturen besloten dat de samenwerking in de vorm van Pinksterfeest 316 voortgezet wordt onder de paraplu van Stichting Unite in Christ.

De betrokkenheid en inbreng van de kerken was en blijft bijzonder waardevol, zowel door middel van gebed als inhoudelijke feedback.

De entree van Pinksterfeest 316 is geheel gratis zodat iedereen onbeperkt kan genieten van het programma. Dit is mogelijk door de giften van kerken, sponsoren en donateurs. Dit kan als storting op NL92 RABO 0140 2913 42 t.n.v. Stichting Unite in Christ o.v.v. Pinksterfeest 316.
De eerste indruk is dat Pinksterfeest 316 in 2017 budgetneutraal is verlopen.

READ MORE

SAMEN

In het Pinksterweekend van 2 t/m 5 juni vindt het nieuwe evenement Pinksterfeest 316 plaats. Pinksterfeest 316 is ontstaan uit de samenwerking van Pinksterfeest Wijnjewoude en Festival316.

“Het gezamenlijke verlangen is om in eenheid de naam van Jezus te verkondigen aan alle mensen”.

Jezus is Degene die centraal staat. Hij is de bron van ons bestaan en we willen Hem verhogen en Hem ontmoeten.

Het thema van Pinksterfeest 316 is ‘Samen’. Hierin staat het woord ‘eenheid’ centraal. De eenheid met Jezus, maar ook de eenheid met elkaar en de eenheid met de Heilige Geest. Dat is wat we met Pinksteren mogen vieren en beleven, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Wij verlangen ernaar dat Pinksterfeest 316 een werkplaats is van de Heilige Geest. Dat mensen aangeraakt mogen worden met de Liefde van de Vader en dankzij Jezus die de weg heeft vrij gemaakt hun leven toevertrouwen aan de Vader die hen wil leiden door Zijn Geest.

Op dit moment wordt er druk gewerkt om het programma rond te krijgen voor dit weekend. Het weekend wordt gestart op vrijdagavond met een mooie opening waar Theo van der Heuvel zal spreken en waar Pearl Joan i.s.m. Combo Wyn de muzikale invulling en aanbidding zal leiden.

Daarnaast zal er op zaterdagochtend een samenkomst zijn en op zaterdagmiddag zullen er activiteiten plaatsvinden. Zaterdagavond is er een muziekavond voornamelijk gericht op de tieners en jongeren waar we d.m.v. muziek God willen aanbidden. De volgende dag is er op de ochtend een samenkomst, zondagmiddag zullen er workshops en activiteiten zijn en zondagavond nog een samenkomst. Maandagochtend wordt het weekend afgesloten met de Evangelisatiedienst zoals die bekend was bij Pinksterfeest Wijnjewoude met als thema ‘Laat ons allen één zijn’.

We kijken er naar uit om samen te komen in Wijnjewoude om met elkaar die eenheid in Jezus te ervaren, beleven en te vieren. Ben jij er ook bij?

Houd voor meer informatie de website, www.pinksterfeest316.nl , in de gaten! Binnenkort zal hier het programma op verschijnen. Uiteraard houden we jullie hierover op de hoogte!

READ MORE

maart 23, 2017 administratie Geen categorie

PINKSTERFEEST 316

Pinksterfeest 316

ontstaat door samenwerking Festival 316 en Pinksterfeest Wijnjewoude. In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude.

Pinksterweekend 2017

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude met als thema: SAMEN. In Johannes 17: 21 bidt Jezus: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.”

Programma

Van vrijdagavond 2 juni t/m maandag 5 juni bent u en jij van harte welkom op Ald Duerswald 2A te Wijnjewoude om gezamenlijk het Pinksterfeest te vieren.

In het nieuwe en inspirerende programma treft u ook twee bekende programma’s aan:

  • Op zaterdagavond is het Festival voor de jongeren waar uiteraard iedereen van harte welkom is.
  • Op maandagochtend is de traditionele evangelisatiedienst met daarnaast een sprankelend kinderprogramma.

In de week voor Hemelvaart ontvangt u het uitgebreide programma.

Entree / collecte / giften

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de organisatie en voorbereiding. We hopen Pinksterfeest 316 zo veel mogelijk gratis toegankelijk te maken zodat iedereen het Pinksterfeest kan bijwonen, ook de mensen met een smalle beurs. Heeft u een verlangen om Pinksterfeest316 te steunen? U kunt hier uw online gift geven.

Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk.  In april / mei benaderen we de trouwe vrijwilligers of zij zich ook in willen zetten voor Pinksterfeest 316. Mochten we u per abuis niet benaderen of wilt u voor het eerst ook een bijdrage leveren, dan kunt u zich aanmelden bij:

Aanmelden kan binnenkort ook via de website.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
– Willem Jongsma, tel.nr. 06-53798700, e-mail: w.jongsma@uniteinchrist.nl
– Daniela Donker, tel.nr. 06-117 95 777, e-mail: danieladonker@live.nl.

READ MORE

maart 23, 2017 administratie Geen categorie

Samenwerking Festival316 en Pinksterfeest Wijnjewoude

In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude. Daarom is besloten om in het pinksterweekend van 2017 gezamenlijk een compleet nieuw evenement te organiseren.

Oorsprong Festival 316

Festival 316 is als onderdeel van Stichting Unite in Christ ontstaan vanuit de missie: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”, Johannes 3:16. Het festival werd vanaf 2008 georganiseerd in de week voor Oerrock en maakte gebruik van dezelfde tent. Festival316 richtte zich op het samen roepen en verbinden van Christenen in eenheid met Jezus door muziek, getuigenissen, workshops en ontmoeting.

Pinksterfeest Wijnjewoude

Het Pinksterfeest in Wijnjewoude is in 1979 ontstaan met een openluchtdienst. De evangelisatiecommissies van de gereformeerde en hervormde kerk uit Wijnjewoude leverden 12 apostelen die er op uit gingen om het evangelie te vertellen. In de jaren erna sloten kerken in de omgeving zich hierbij aan en zo is in 1984 een zelfstandige werkgroep opgericht met als missie: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matth. 28: 19 en 20).

Pinksterweekend 2016

In het Pinksterweekend en de twee weken ervoor worden vier grote christelijke evenementen georganiseerd in de oostelijke helft van Friesland. Dat is mooi voor de gasten, die hebben volop keuze. Er is ook een keerzijde want deze organisaties doen deels een beroep op hetzelfde publiek.
Daarom zijn de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude in gesprek gegaan over de inhoud en samenstelling van hun evenementen. In goed overleg heeft Festival 316 haar programma naar de zaterdag van het Pinksterfeest in 2016 verhuisd en Pinksterfeest Wijnjewoude heeft haar programma plaats laten vinden op de zondag en de maandag. Dit heeft geleid tot twee prachtige evenementen in het Pinksterweekend waarvan de programma’s mooi op elkaar aan sloten.

Pinksterweekend 2017

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude voor alle christenen in Noord Nederland. We willen hiermee uitdrukking geven aan de eenheid van de Kerk van Jezus Christus (Joh. 17:21).

Organisatie

Voor de organisatie van dit nieuwe evenement worden de werkgroepen van beide festivals samen gevoegd. De besturen blijven zelfstandig, een afvaardiging van beide besturen geeft sturing aan de organisatie van dit nieuwe evenement waarin de uitstorting van de Heilige Geest centraal staat.

READ MORE